Zorgverzekeraars krijgen minder macht, kostenstijging zorg dreigt.

Zorgverzekeraars krijgen minder macht, kostenstijging zorg dreigt. - liefde voor de zorg

Dinsdag 27 februari lazen wij een interessant stuk in de Volkskrant, waar in werd beschreven dat twee gerechtelijke uitspraken in twee weken tijd de machtspositie van zorgverzekeraars dusdanig verkleind dat een kostenstijging dreigt in de zorg. Het gaat dan met name in de thuiszorg en de geestelijke zorg.

Waarschuwing
In de Volkskrant wordt beschreven dat zorgeconomen ons waarschuwen dat door de vonnissen van de rechtbanken de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars zo veel minder wordt, dat de zorgverzekeraars veel minder mogelijkheden hebben om zorgaanbieders een maximale omzet op te leggen. Daarnaast wordt het voor zorgverleners veel aantrekkelijker om geen contact met de verzekeraars af te sluiten. En laten die onderhandelingen nou net de basis vormen van de financiering van ons zorgsysteem. In deze afspraken worden onder andere de prijs en kwaliteit vastgelegd, het serviceniveau en openingstijden.  De contacten worden afgesloten omdat de zorgverzekeraars een overzicht moeten hebben over de kosten en kwaliteit. Zoals je misschien wel weet hebben partijen die een contract hebben vaak te maken met een maximum bedrag aan zorg wat zij weer kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Maar daarbinnen worden de tarieven wel volledig vergoed en hebben ze veel minder last van de administratieve rompslomp dan zorgafnemers die geen contract hebben met de zorgverzekeraar. En juist deze verschillen komen door de uitspraak van de rechters erg onder druk te staan..

Zorg zonder contract
In de zorgverzekeringswet dat de verzekeraar een lagere vergoeding mag rekenen voor partijen die geen contract hebben met de zorgverzekeraar. Echter mag die vergoeding niet zo karig zijn als die voor een patiënt als ‘hinderpaal’ geldt om een partij niet op te gaan zoeken omdat die niet is aangesloten bij een zorgverzekeraar. De regel was altijd dat de vergoeding bij aanbieders zonder contract 75% van het tarief is van de collega’s die wel een contract hadden. Nooit is daar een maximum vastgesteld hoeveel het bedrag mag afwijken. Tot twee weken geleden waarin door de rechters werden vastgesteld dat dit bedrag maximaal 500 euro mag bedragen.

Na de uitspraak rest daar de vraag waarom je als zorgaanbieder je in godsnaam nu nog zou laten contracteren met een verzekeraar? De onderhandelingen zijn altijd lastig. En ook zonder contact mag een wijkverpleegkundige zelf vaststellen hoeveel uur zorg nodig is zonder dat ze daar een machtiging voor hoeft te hebben. Die 500 euro scheld je dan kwijt aan de klant en voor de rest mag jezelf bepalen hoeveel zorg je levert. De vrees is dat steeds meer aanbieders dit zo gaan aanpakken.

Probleem
Een groot probleem daarbij is dat zorgverzekeraars nu geen stok meer achter de deur hebben. De rollen worden eigenlijk omgedraaid: zorgaanbieders kunnen straks tegen zorgverzekeraars zeggen: om ons in contract te houden moet je een betere deal aanbieden.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen