‘De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen’

'De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen'

De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen. Dat vindt cardioloog en specialistenvoorman Marcel Daniëls. „Dus ook bij krimp.” Zo lazen wij in de Telegraaf. Hij vindt dat er bij economische krimp harde keuzes gemaakt moeten worden. „Waarom zouden we dat niet in de zorg hoeven doen? Zorgkosten kunnen niet oneindig stijgen. Dat begrijpen artsen ook.”

Kosten stijgen door
De specialistenfederatie sloot in april met ziekenhuizen, de patiëntenvereniging, zorgverzekeraars en het kabinet een zorgakkoord voor 2018. Afgesproken werd, om na het groeiplafond à 1% van de ziekenhuiszorg in de afgelopen jaren, in 2018 1,6% groei toe te staan. Erg ambitieus om kosten niet uit de pan te laten rijzen en toch de kwaliteit optimaal te houden. Volgens het CPB zou er zonder ingrijpen al een groei zijn van 2,6% in volume en 3,4% in kosten.

Beheersen
Voor 2019 en daarna moet er weer een breder akkoord komen, met stevige afspraken om de zorgkosten op de lange termijn te beheersen, maar ook goede kwaliteit van behandelingen transparant te maken en te belonen. Daar wordt al aan gewerkt door zorgpartijen. Als een van de ingrediënten van een nieuw akkoord wordt vaak genoemd dat alle specialisten in loondienst moeten gaan om neuzen van ziekenhuis en artsen dezelfde kant op te krijgen. Wat vinden jullie daarvan?

Kwaliteitsimpuls ontbreekt
Ook voor 2019 zal die discussie op de agenda staan.  Wij denken dat specialisten in loondienst dwingen geen kwaliteitsimpuls oplevert en niet bijdraagt niet aan zorgkostenbeheersing.

Uit ziekenhuis
Specialisten leveren op dit moment al een grote bijdrage in kostenbeheersing. Dit door met huisartsen en ziekenhuizen sverplaatsing van behandelingen uit het ziekenhuis te stimuleren. In de komende zorgakkoorden gaan ze daar mee door. Wel wil Daniëls in die akkoorden geregeld zien dat de kostendiscussie uit de spreekkamer verdwijnt. Artsen moeten volledige vrijheid hebben om een behandeling te kiezen of dure medicijnen te gebruiken. Over die dure medicijnen zijn nu geen goede keuzes gemaakt over wat we bereid zijn eraan uit te geven, zodat kosten hard oplopen..

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen