Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben!

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben!
Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek. Zo lazen wij op nu.nl. Dit is natuurlijk erg zorgwekkend. Het kan voor patiënten tot onverantwoorde situaties leiden.
Vaak weten zorgbehoevenden ook niet waarvoor ze bij het zorgkantoor terecht kunnen. Deze bemiddelingskantoren moeten ervoor zorgen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen.

De meeste zorgkantoren hebben het bemiddelen van patiënten naar zorg uitbesteed aan zorginstellingen. Maar die werkwijze brengt volgens de NZa risico’s met zich mee. Mensen kunnen hierdoor buiten het zicht van hun zorgkantoor vallen, waardoor ze geen tijdige en passende zorg krijgen. Dat lijkt ons toch niet de bedoeling?

Wat is langdurige zorg precies?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is al weer een tijdje vervallen. Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Dit zijn ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurige psychische problemen. Langdurige zorg wordt onderscheiden van curatieve zorg, die gericht is op genezing en daardoor anders van aard is en meestal korter van duur. Langdurige zorg wordt ook wel ‘care’ genoemd, curatieve zorg ‘cure’.

Extramurale zorg en Intramurale zorg
Zorg voor mensen die thuis blijven wonen, wordt zorg zonder verblijf of extramurale zorg genoemd; zorg voor mensen die in een instelling wonen, wordt zorg met verblijf of intramurale zorg genoemd. Een deel van de langdurige zorg wordt geleverd door verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Daarnaast leveren ook de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg langdurige zorg. De MLZ bevat niet alleen gegevens over langdurige zorg maar ook over maatschappelijke ondersteuning.

Uiteraard heeft De NZa de zorgorganisaties opgedragen om structurele verbetermaatregelen te nemen. We zijn benieuwd of dit goed uitpakt. Denk jij een idee te hebben hoe je dit probleem kunt aanpakken? Laat het hieronder weten! 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen