De zorg lijdt verlies: 30 procent zit in de problemen.

De zorg lijdt verlies: 30 procent zit in de problemen. - liefde voor de zorg

Onze haren gaan recht overeind staan bij het lezen van de titel. Omdat het we het nog steeds niet normaal vinden dat de zorg als een bedrijf wordt gezien. Helaas is het op dit moment niet anders en moeten we stellen dat bijna één op de drie zorginstellingen verliesgevend is. Dit stelt het CBS. Bovendien is het aantal zorginstellingen dat verlies leed in een jaar gestegen van 24 naar 30 procent.

Winst en verlies
Het gaat vooral om verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. In het Algemeen Dagblad lazen wij dat ruim 40 procent van deze zorggerelateerde organisaties verlies heeft gedraaid. Gezamenlijk behaalde zij een negatief resultaat van maar liefst 65 miljoen euro. Dat is niet niks. Met ziekenhuizen gaat het gelukkig een stuk beter: daarvan draaide vorig jaar slechts 10 procent verlies. Een jaar eerder was dat nog 15 procent. Daarnaast wordt in de gehandicaptenzorg verreweg de meeste winst gemaakt, maar liefst 83 procent.

Groot probleem
Voor alle zorginstelling geldt hetzelfde: het grootste probleem is dat de personeelskosten sneller stijgen dan de bedrijfsopbrengsten. Sorry voor de term, maar het is niet anders. Zorgorganisaties zijn helaas bedrijven geworden. Behalve de structurele cao-loonsverhogingen kregen zorginstellingen in 2016 werden er ook nieuwe regels gesteld over de onregelmatigheidstoeslag. Die moet nu ook uitbetaald worden over de wettelijke vakantie-uren van de werknemer. Die regeling is zelfs met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waar door instellingen met een flinke extra kostenpost kwamten te zitten.

Daarnaast daalde in de meeste sectoren het aantal voltijdsbanen. Behalve in de gehandicaptenzorg. Als je alleen al kijkt naar de verpleeghuis-, verzorginshuis- en thuiszorgsector kijkt, nam het aantal voltijdbanen met 6000 af en dat is een daling van 2,4 procent in een jaar.

 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen