Er valt veel te kiezen op 15 maart, maar wat willen partijen met de zorg?

Er valt veel te kiezen op 15 maart, maar wat willen partijen met de zorg?

In de volkskrant lazen we vanmorgen een stuk van Gijs Herderscheê waarin duidelijk werd uitgelegd wat de politieke partijen precies willen omtrent de zorg. Hier geven we een korte samenvatting.

Er zijn twee belangrijke vragen. A: is het eigen risico te hoog? Dat is de 385 euro die een volwassene zelf moet betalen voor een bezoek aan het ziekenhuis voordat de verzekering de rekening dekt. Is dat een ‘boete op ziek zijn’ die vooral middeninkomens, chronisch zieken en ouderen treft ? Of een zeer gewenste drempel die voorkomt dat mensen al te gemakkelijk dokters aflopen? Lastige kwestie al vraag je het ons. Al hoewel het inderdaad overkomt als een boete op ziek zijn.

B: zijn de eigen bijdragen te hoog? Vermogende ouderen betalen nu een hoge eigen bijdrage als zij in een verpleeghuis wonen, terwijl een ander die niet gespaard heeft er ‘gratis’ woont. Ook wie na een ongeluk een letselschadevergoeding ontving, betaalt een hoge bijdrage als hij door dat ongeluk in een instelling belandt. Is dat rechtvaardig? Wederom een erg lastig vraagstuk..

Dit zijn vragen die spelen in de gehele zorgsector. Eerst in de ziekenhuiszorg, betaald uit de verplichte basisverzekering. Maar ook in de langdurige-zorginstellingen. En tenslotte in de zorg voor thuiswonenden, hulpbehoevenden en de jeugdzorg – gefinancierd door de gemeenten.

Het Centraal Planbureau heeft alle voorstellen van de politieke partijen op een rij gezet met het kostenplaatje daarbij. Uit het plaatje springt de SP er boven uit. Zij geloven in collectieve zorg. Ze zijn compromisloos tegen de ‘marktwerking’. Hun statement is dat niet de zorgverzekeraars, maar de overheid verantwoordelijk moet zijn, ook voor de uitvoering van de basisverzekering. De Partij voor de Dieren en 50 Plus steunen dit. De SP staat ook voor de afschaffing van het eigen risico. Het wordt inmiddels gedeeld met PvdA, GroenLinks, Denk en de Vrijzinnige Partij. Het CDA, CU, SGP en VNL willen het eigen risico verlagen.

VVD en D66 zijn het hier helemaal niet mee eens. Zij pleiten voor het doorvoeren van het huidige stelsel (met zorgverzekeraars en eigen betalingen). Zij menen dat het stelsel tien jaar na de invoering nu juist z’n nut te bewijzen: Rutte II was namelijk het eerste kabinet sinds mensenheugenis dat erin slaagde de groei van de zorgkosten af te remmen. VVD en D66 willen het eigen risico daarom juist handhaven, inclusief de jaarlijkse verhoging. De VVD kiest bovendien, net als ChristenUnie en VNL, voor beperking van de basisverzekering.

Erg goed nieuws is er voor de instellingszorg en de zorg die de gemeenten regelen. De sectoren dus die Rutte II grondig reorganiseerde: alle partijen willen daarin nu meer geld investeren.

Weten jullie al op wie je gaat stemmen en waarom? Laat het weten in een reactie hieronder!

 

Reacties: 3

  1. Corrie van Dael schreef:

    SP

  2. Martina schreef:

    Tuurlijk de SP!

  3. Martina schreef:

    Natuurlijk de SP!

Je reactie toevoegen