‘Verzekeraars laten het afweten bij optuigen acute zorg’

‘Verzekeraars laten het afweten bij optuigen acute zorg’

Dat signaleert brancheorganisatie ActiZ. Verzekeraars laten weten dat de ingediende plannen van zorgaanbieders niet goed genoeg zijn. Zo lazen wij op zorgvisie.nl .

Er zijn aparte voorzieningen nodig om de seh’s en verwijzers te ontlasten die steeds vaker te maken krijgen met kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp. Bij publicatie van de Voorjaarsnota maakte het kabinet bekend voor 2017 en 2018 55 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het versterken van het eerstelijnsverblijf (ELV). Op 20 juni heeft minister Schippers aangegeven dat er regionale ‘loketfuncties’ opgezet moeten worden, om de druk op de seh te verminderen. 25 miljoen euro van het totale budget is hiervoor bedoeld.

Contracteren
Verzekeraars hebben dit jaar nog niets van de extra gelden ingezet: ‘Veel leden hebben in hun regio inmiddels samen met ketenpartners deze regionale voorzieningen opgezet die de seh’s en verwijzers ontlasten. Maar volgens de eerste signalen van ActiZ-leden zijn verzekeraars niet van plan dit jaar nog bij te contracteren voor het opzetten van de loketfuncties. En dat is denken wij niet de bedoeling, of wel? De leden moeten hun rol in de acute zorgketen tot dusver zelf financieren. Temeer gezien de lage tarieven en budgetplafonds waar veel ELV-aanbieders mee te maken hebben voor de directe zorglevering, is ActiZ van mening dat de verzekeraars onze leden op korte termijn moeten bij contracteren voor 2017 en tevens voldoende ELV moeten inkopen voor 2018.

Businessplan
Woordvoerder Rik van Druten van Zorgverzekeraars Nederland reageert het volgende op de kwestie: ‘De constatering van ActiZ dat er weinig tot geen beweging is op dit front, is in principe terecht. Onze leden hebben inderdaad niet de zogenoemde max/max-tarieven uitgekeerd. Dat is een opslag van 10 procent op het reguliere tarief voor speciale zorg, zoals deze ELV-loketten. Dat komt doordat voor het ontvangen van deze opslag een gedegen businessplan ingediend moet worden. En daar wringt de schoen. Verzekeraars kunnen niet zomaar die 25 miljoen euro uitkeren zonder te weten of die ook goed worden besteed. Een goed plan maken is niet een taak van verzekeraars maar van zorgaanbieders.’

Zijn jullie het met de uitspraak van Rik van Druten eens? Laat het hieronder weten!

 

Reacties: 1

  1. Mirjam Rohn schreef:

    Dan zou mi een andere partij dan de zorgverzekeraar het plan moeten toetsen/beoordelen!
    En wellicht duidelijke formats waaraan zo’n plan moet voldoen.

Je reactie toevoegen