Veroordeelde rotte appels gewoon weer werkzaam in de zorg!

Verontrustende berichten hebben het internet bereikt. Er zijn nog altijd te veel rotte appels in de zorg. Sterker nog: Uit onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) blijkt dat veel huidige bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de besteding van zorggeld in het verleden veroordeeld zijn voor oplichting (en zelfs poging tot doodslag)! De organisatie keek naar de voorgeschiedenis van 53 zorgbestuurders die betrokken waren bij fraudezaken. Maar liefst dertig van hen bleken al een strafblad te hebben. Hoe kunnen deze duistere figuren dit werk nog gewoon blijven doen?

Vaak actief bij instellingen voor beschermd en begeleid wonen

Natuurlijk moeten we even vooropstellen dat zeker niet alle zorgaanbieders fout zijn. Het IKZ keek in het huidige onderzoek naar de fraudegevallen die bekend waren en dook vervolgens in de historie van betrokken bestuurders. Het knooppunt wilt dat er op korte termijn een extra onderzoek komt onder een grotere groep. Bij dat onderzoek kunnen ze ook kijken naar de voorgeschiedenis van zorgbestuurders die niet verdacht worden van fraude.

Een ander opvallend punt in het onderzoek is dat fraduleuze zorgaanbieders heel vaak actief zijn voor beschermd en begeleid wonen. Dat kan natuurlijk betekenen dat het daar makkelijker is om daar zorggeld te gebruiken voor doeleinden die niet zorg gerelateerd zijn. Het lijkt ons normaal dat hier zo snel mogelijk een vervolg onderzoek aan besteed wordt. Onderzoeksvragen die heel belangrijk zijn: “Hoe ziet de fraude er precies uit en wat is de impact voor de patiënten? En hoe je de fraude in de toekomst kunt voorkomen.”

Er is een grondige check nodig

Over het voorkomen van fraude wordt natuurlijk al heel lang gesproken. Het is helaas een feit dat de zorgsector zeer gevoelig is voor fraude. Het bizarre is dat (mede door de marktwerking) het heel eenvoudig is om een bedrijf te beginnen binnen de zorgsector. Je hoeft je alleen maar in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. En daar is een Verklaring Omtrent het Gedrag (of diploma’s) niet nodig. Laat staan dat nieuwe zorgaanbieders vaak niet op de hoogte zijn van kwaliteitseisen waar ze aan moeten voldoen.

Onderzoeken die tot mogelijke oplossingen moeten leiden hebben helaas nog weinig opgeleverd. Zolang er geen check is op de voorkant vrezen we dat er nieuwe fraudegevallen in de zorgsector plaats kunnen blijven vinden.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen