Verdwijnen verzorgingshuis dwingt ouderen om langer thuis te blijven wonen

Verdwijnen verzorgingshuis dwingt ouderen om langer thuis te blijven wonen

Het wegvallen van het verzorgingshuis heeft een kloof veroorzaakt tussen zelfstandig thuis wonen aan de ene kant en opgenomen worden in een verpleeghuis aan de andere kant. Zo zijn er veel situaties waarin mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar niet in aanraking komen om opgenomen te worden in een verpleeghuis.

Druk op mantelzorgers wordt te groot

In heel veel gevallen komt de druk, van het verzorgen van mensen die tussen wal en schip geraken, terecht op de mantelzorgers. Die zorg drukt zwaar op deze zorgers. Zo zwaar zelfs dat zij er bijna aan onderdoor gaan. Het komt ook voor dat mensen wel een indicatie hebben voor een verpleeghuis, maar dat deze door overbezetting op een wachtlijst terecht komen. Een verzorgingshuis zou natuurlijk uitkomst bieden. Dit is een plek tussen alleen thuis wonen en het verpleeghuis in. En waar ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar met altijd zorg in de buurt. Helaas zijn er (bijna) geen verzorgingshuizen meer. Mede dankzij kabinet Rutte 2. Zij hebben de keuze gemaakt dat ouderen langer thuis moeten wonen.

Ouderen willen langer thuis wonen

Heel veel mantelzorg kwam op de schouders terecht van het sociale netwerk (denk aan familie en vrienden). Daarbij kwam kijken dat de toegangseis voor het verpleeghuis hoger werd. Vandaar dat de kloof tussen alleen thuiswonen en een opname in een verpleeghuis groter en groter werd. Voor een verzorgingshuis lag die indicatie vroeger veel lager.

Het besluit om langer thuis te blijven wonen kwam niet alleen uit de koker van de regering. Ook ouderen hebben als wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit blijkt uit onderzoek van de ANBO.

Uitleg hervorming awbz

Structuur in de zorg is zoek

Natuurlijk woon je zo lang mogelijk zelfstandig thuis, maar dat is niet altijd mogelijk. Vaak wordt de tussenschakel ook volkomen gemist (zoals bijvoorbeeld zorg in de buurt). Door de sluiting van de verzorgingshuizen is er bijna geen structuur meer in de zorg. Zo wordt er duidelijk een plek gemist waar mensen zorg kunnen krijgen. Het evenwicht tussen langer thuis wonen en zorg bieden is heel broos.

Rapport Wouter Bos

Een commissie onder leiding van Wouter Bos presenteerde recent haar advies op de toekomst van thuiswonende ouderen. De belangrijkste punten uit dit advies:

  • Er moet meer gebouwd worden voor ouderen, want er is een schreeuwend tekort aan ouderenwoningen. Deze ouderen woningen moeten voorzien zijn van goede aangepaste badkamers en goede miva toiletten .
  • Maak meer gebruik van digitale middelen; zowel zorgprofessionals als ouderen zouden digitaler moeten werken.
  • Meer samenwerking tussen organisaties op lokaal en regionaal niveau.

De commissie heeft het rapport aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Zorg.

Geen reacties

Je reactie toevoegen