4 miljoen euro extra geld voor zorg voor terminale patiënten!

4 miljoen euro extra geld voor zorg voor terminale patiënten! - liefde voor de zorg

Het kabinet trekt 4 miljoen euro extra uit voor de palliatieve terminale zorg. Het kabinet vindt dit nodig omdat de afgelopen maanden verschillende hospices in de financiële problemen terecht zijn gekomen. In een hospice krijgen mensen met een terminale ziekte een plek met de juiste medische zorg om te kunnen sterven. (Bron: nos.nl)

Verwachting
De ministerie van Volksgezondheid verwacht dat deze eenmalige extra ophoging voor de komende jaren genoeg is. Dit zodat de hospices hun belangrijke zorg kunnen blijven leveren. De subsidie gaat naar vrijwilligers die werken bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Naast eigen bijdragen van de cliënt en giften van derden betekent deze subsidie voor de meeste hospices als een belangrijke inkomstenbron.

Gesloten deur
In Nederland is iedereen vrij om te sterven waar hij of zij dat wil. In de praktijk is dat helaas niet altijd zo. Zo treffen verpleeghuisbewoners die in een hospice willen sterven vaak een gesloten deur. Sinds 2017 wordt het budget voor palliatieve terminale zorg al jaarlijks met 3 procent verhoogd. Dit doen ze om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen, 1.5 % per jaar tot en met 2040, op te vangen.

September 2017
In september 2017 hebben we op onze site een stuk geplaatst waarin wij mededeelde dat er veel te weinig verpleging is voor mensen die thuis willen sterven. Dit in verband met een tekort aan thuiszorg. In het bericht kwam naar voren dat het steeds moeilijker wordt om de juiste zorg te vinden voor patiënten die naar huis willen om te overlijden. Het ging toen om duizenden patiënten die geen thuiszorg konden krijgen terwijl ze die wel nodig hadden. Kanttekening hierbij was dat het niet alleen om palliatieve thuiszorg ging, maar om alle vormen.

Na de 4 miljoen euro extra voor de palliatieve zorg is de volgende stap, als je het ons vraagt,  om ook een extra budget in te lassen voor de thuiszorg. Wat vinden jullie?

 

Lees ook: Nieuw dieptepunt in de zorg: er is te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen