De tijdelijke zorg voor ouderen moet snel beter worden geregeld, anders lopen de ziekenhuizen vast!

De tijdelijke zorg voor ouderen moet snel beter worden geregeld, anders lopen de ziekenhuizen vast!

Het is urgent dat er honderden herstelbedden bij komen’, zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Verzekeraars zijn daarvan nog niet overtuigd. Zo lazen wij in de Volkskrant.

Steeds meer ouderen liggen langer in het ziekenhuis dan daadwerkelijk nodig is en dit leidt tot een beddentekort. De ideale oplossing hiervoor is een herstelbed. Dit is een verzamelnaam voor ouderen die tijdelijk te zwak zijn om zelfstandig te wonen nadat ze in het ziekenhuis zijn behandel. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je je pols gebroken hebt.

Doordat mensen langer thuis wonen, ontstaan er veelvuldig kleine ongelukken. Tevens hebben veel van deze ouderen ook andere problemen zoals vergeetachtigheid en eenzaamheid. Dan vind je niet snel een passende vervolgplek na een ziekenhuisopname. In het hele land is de zorg nu bezig dit vangnet te verbeteren. Zo zijn er door het hele land samenwerkingen opgezet. In regio’s waar zo’n samenwerking niet van de grond komt, weten ziekenhuizen en huisartsen niet waarheen zij deze groep kwetsbare ouderen moeten verwijzen. Daarnaast krijgen zorgorganisaties veel te weinig geld van verzekeraars, waardoor er maar een beperkt aantal mensen opgenomen kunnen worden.

Minister Edith Schippers
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakte 243 miljoen euro vrij voor deze zorg. De zorgverzekeraars zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de inkoop. Schippers wil dat zij snel inzichtelijk maken hoeveel tijdelijke zorgbedden per regio beschikbaar zijn. De Patiëntenfederatie vindt dat Schippers zelf de touwtjes in handen moet nemen. ‘In veel regio’s wordt nog steeds geleurd met kwetsbare ouderen.’

Zorgverzekeraar CZ
Zorgverzekeraar CZ noemt de herstelbedden een mooie vorm van zorg, voor kort herstel. ‘Het is niet de bedoeling dat mensen te lang in zo’n bed liggen, bijvoorbeeld doordat sommige ouderen langer thuis wonen dan verantwoord is of doordat het ziekenhuis mensen te snel naar huis stuurt. Deze herstelzorg moet geen problemen gaan oplossen die eigenlijk elders liggen.’

Dat vindt ook verzekeraar Menzis. ‘De herstelbedden zijn relatief nieuw en iedereen is nog bezig zijn weg te vinden in de nieuwe regels voor langdurige zorg. We weten ook nog niet of het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag toereikend is voor deze tijdelijke zorg.’

 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen