Het structurele tekort aan zorgpersoneel leidt tot veel stress!

Leuk, het is zomer! Nou niet dus! Voor de zorg is het een ramp. Het structurele tekort aan zorgpersoneel leidt in deze periode tot nog meer problemen dan vorig jaar. De stress neemt dan ook behoorlijk toe. Beroepsvereniging V&VN concludeert dit na uitgebreid onderzoek.

Korter douchen en geen bedden meer door tekort aan zorgpersoneel

Sinds eind juli is Ziekenhuis MST (Enschede) “dicht”. Alle bedden zijn best en geplande opnames worden uitgesteld. Alleen voor noodgevallen is nog plek. En wanneer de patiënten weer stabiel zijn, worden ze overgebracht naar een ander ziekenhuis. MST weet nog niet precies hoe ze de problemen kunnen verhelpen en werken hard aan een oplossing.

De opnamestop is ophelderend voor de problemen waar de zorgsector in Nederland gedurende de zomervakantie tegenaan loopt. Zo ervaart meer dan 50 % van de verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden deze zomer enorm veel stress! En dat is meer dan vorig jaar.

Oorzaken van de werkdruk in de zorg

Het fundamentele personeelstekort in de zorg in combinatie met collega’s die op vakantie zijn en zelfs invalkrachten die soms niet eens komen opdagen, zijn de voornaamste oorzaken voor de toegenomen werkdruk. De meeste gevolgen voor patiënten zijn dat bedden of zelfs hele afdelingen worden gesloten en natuurlijk dat er veel minder tijd over is voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld met het helpen met douchen. Die maatregelen moeten de werkdruk aanzienlijk verlagen, maar ze lossen echte problemen niet op!

Meer onafhankelijkheid

44 procent van het personeel geeft aan dat hun werkgever weinig tot geen maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de werkdruk minder wordt. Er wordt zonder enige lange termijn visie gewoon gekeken hoe de roostergaten van morgen en overmorgen gedicht kunnen worden.

En dit terwijl de lange termijn veel belangrijker is. Volgend jaar is het namelijk weer zomer. De sleutel zit het in het voorkomen van uitstroom van opgeleid zorgpersoneel. Het is volgens ons het aller belangrijkst om de huidige verpleegkundigen en verzorgende te behouden en de uitstroom te beperken. En dat kan door personeel meer onafhankelijkheid te geven en de werkdruk te verlichten. Bovendien blijft het personeel langer bij de zelfde organisatie werken als zij goed betaald krijgen!

Geen reacties

Je reactie toevoegen