Tag: zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest.

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest.

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn inmiddels verheven tot normen waaraan iedereen in principe en naar vermogen moet willen voldoen. In beleidsstukken en in de media, overal kunnen we het lezen: Nederland gaat van een verzorgingsstaat over in een participatiesamenleving ‘waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen …

Stelling: ' Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend'

Stelling: ‘ Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend’

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Uit onderzoek van Susanne van den Buuse komt naar voren dat niet iedereen dingen zelf wil doen of beslissen. Lees hier onder meer. (bron: nursing.nl) Zelfredzaamheid stimuleren is niet altijd goed Het stimuleren van zelfredzaamheid is niet altijd goed. Dat hangt er van …

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn woorden van deze tijd. We ontlenen er eigenwaarde aan, terwijl afhankelijkheid ons juist met angst vervult. Dus proberen we ook mensen die ontegenzeggelijk afhankelijk zijn van andermans hulp, verpleeghuisbewoners, zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Waar draait dat op uit? Antropologe Susanne Van den Buuse (33) vertelde maandag in de …