Tag: patiënt

Een betrokken patiënt is onmisbaar bij goede zorg! - liefde voor de zorg

Een betrokken patiënt is onmisbaar bij goede zorg!

Veel verschillende zorgorganisaties voeren intensieve gesprekken met cliëntenraden om te horen wat zij belangrijk vinden. Dit hebben we gelezen op www.zorgkrant.nl . De organisaties voeren samen met artsen gesprekken met de cliëntenraden en richten patiëntenpanels in om te horen wat zij belangrijk vinden. Het is van heel groot belang om het gesprek met de patiënt …

Hoe kan het dat de cliënt het minst te zeggen heeft over hun zorg en de organisatie daarvan?

Hoe kan het dat de cliënt het minst te zeggen heeft over hun zorg en de organisatie daarvan?

Er worden veel discussies gevoerd over het versterken van de positie van mensen die van nature niet de sterkste stem hebben. In de zorg hebben we het dan over de patiënt, de cliënt, de bewoner, maar ook over zijn naasten. Het draait om hen, maar ze hebben het minst te zeggen over hun zorg en …