Tag: overheid

Zorgen om de zorgkosten worden erger en erger.. - liefde voor de zorg

Zorgen om de zorgkosten worden erger en erger..

Zorgen om de zorgkosten. Het einde van 2018 komt er aan en dat betekent automatisch dat de zorgverzekeraars zich weer gaan inzetten voor de nieuwe premies 2019. En hoogstwaarschijnlijk gaan de premies weer omhoog. Net zoals het eigen risico. En dan moeten we niet vergeten dat extra medicijnkosten niet worden vergoed. En eigenlijk, als we …

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg!

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg!

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg. Het is heel simpel: langetermijninvesteringen aan de voorkant, leveren veel geld op aan de achterkant. We worden door de overheid met zijn allen gestimuleerd op langer thuis te blijven wonen. Maar ze scheppen daarvoor nog altijd onvoldoende financiële voorwaarden. Langer thuis wonen Om langer …

'De overheid stelt dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, maar schept daarvoor onvoldoende financiële voorwaarden!'- liefde voor de zorg

De overheid schept te weinig financiële middelen om thuis te blijven wonen!

Langer thuis blijven wonen is voor mensen met een beperking lang niet altijd even gemakkelijk. Enerzijds is er de zorg die geregeld moet worden, maar anderzijds is er ook nog de woonsituatie en voorzieningen die het voor mensen soms moeilijk maken zich vrij te kunnen bewegen in huis. Kees Verhoef vertelt over het belang van …

Willen we dat de overheid de zorg weer in handen neemt?

Willen we dat de overheid de zorg weer in handen neemt?

We hebben vandaag de dag weinig vertrouwen meer in het zorgstelsel dat elf jaar geleden is ingevoerd. De meerderheid van de mensen (57%!) vindt dat de overheid de zorg weer moet gaan regelen, in plaats van de verzekeraars.  Dat blijkt uit onderzoek. Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat Nederlanders veel minder kritisch …