Tag: mantelzorgers

'De overheid stelt dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, maar schept daarvoor onvoldoende financiële voorwaarden!'- liefde voor de zorg

De overheid schept te weinig financiële middelen om thuis te blijven wonen!

Langer thuis blijven wonen is voor mensen met een beperking lang niet altijd even gemakkelijk. Enerzijds is er de zorg die geregeld moet worden, maar anderzijds is er ook nog de woonsituatie en voorzieningen die het voor mensen soms moeilijk maken zich vrij te kunnen bewegen in huis. Kees Verhoef vertelt over het belang van …

De druk op de huisarts neemt toe door vakantie mantelzorgers!

De druk op de huisarts neemt toe door vakantie mantelzorgers!

In het Algemeen Dagblad van vanmorgen lazen wij dat de druk op de huisartsen tijdens vakanties steeds hoger worden. Volgens deskundigen laten crisissituaties zich moeilijker oplossen. En dat is zorgelijk. De artsen hebben de afgelopen weken het heel erg druk met ouderen, dit omdat hun mantelzorgers op vakantie zijn. Er wordt op diverse afdelingen overwogen …

Het langdurig en (te) intensief inzetten van mantelzorgers gaat voor grote problemen zorgen!

Het langdurig en (te) intensief inzetten van mantelzorgers gaat voor grote problemen zorgen!

Werknemers die langdurig zorgen voor een hulpbehoevend familielid, een buur of een vriend verzuimen aanmerkelijk vaker een langere periode op hun werk. Van werkenden die zijn gaan mantelzorgen, heeft 18 procent zich minstens twee weken achtereen in een jaar ziek gemeld, tegen 10 procent van hen voordat ze gingen zorgen. Bij werkenden die langer dan …