Tag: Liefde voor de zorg

Stelling: ' Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend'

Stelling: ‘ Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend’

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Uit onderzoek van Susanne van den Buuse komt naar voren dat niet iedereen dingen zelf wil doen of beslissen. Lees hier onder meer. (bron: nursing.nl) Zelfredzaamheid stimuleren is niet altijd goed Het stimuleren van zelfredzaamheid is niet altijd goed. Dat hangt er van …

De druk op de huisarts neemt toe door vakantie mantelzorgers!

De druk op de huisarts neemt toe door vakantie mantelzorgers!

In het Algemeen Dagblad van vanmorgen lazen wij dat de druk op de huisartsen tijdens vakanties steeds hoger worden. Volgens deskundigen laten crisissituaties zich moeilijker oplossen. En dat is zorgelijk. De artsen hebben de afgelopen weken het heel erg druk met ouderen, dit omdat hun mantelzorgers op vakantie zijn. Er wordt op diverse afdelingen overwogen …

De ouderen roepen om een terugkeer van het verzorgingshuis!

De ouderen roepen om een terugkeer van het verzorgingshuis!

Lang geleden, voor het jaar 2015, hadden we nog door heel Nederland veel verzorgingshuizen. Daar woonden mensen van gemiddeld 85 jaar. Deze mensen leefde niet meer helemaal zelfstandig vanwege een lichamelijke en/of geestelijke beperking en kregen dus veel ondersteuning van verzorgers en verpleegsters. Heel goed dus! Helaas is het fenomeen verzorgingshuis bijna helemaal verdwenen. En …

'Goede zorg is onbetaalbaar!'

‘Goede zorg is onbetaalbaar!’

Ons oog kwam te vallen op een stukje over de zorg van Frans Tielen uit Kedichem, laatst in de Telegraaf. Bijzonder geschreven over waarom goede zorg onbetaalbaar is. Hieronder kun je het stukje vinden. Laat ons weten wat je er van vindt.. ‘Goede zorg is onbetaalbaar!’ Natuurlijk is het veel geld om de kosten van …

Geef immateriële verzorging de menselijke maat de plek die zij verdienen!

Geef immateriële verzorging en de menselijke maat de plek die zij verdienen!

De afgelopen jaren zijn er veel discussies geweest over de kwaliteit van de ouderenzorg. En het is natuurlijk goed dat de politiek gehoor lijkt te geven aan de breed gedragen oproep om meer te investeren. Het nieuwsblad Trouw vroeg zich terecht af of de maatregelen die de overheid nu voorstelt, wel de echte veranderingen teweegbrengen …

Goed nieuws! 7.000 extra paar handen aan bed in verpleeghuizen!

Goed nieuws! 7.000 extra paar handen aan bed in verpleeghuizen!

De vlag kan uit!  Vanaf 2018 komt er 435 miljoen euro extra beschikbaar voor een betere verpleeghuiszorg. Aldus staatssecretaris Martijn van Rijn vanmiddag aan de Tweede Kamer. En dat is uiteraard goed nieuws. Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten kunnen volgens hem volgend jaar daadwerkelijk rekenen op meer tijd, aandacht en vaste medewerkers die zij kennen. …

Medewerkers in de langdurige zorg besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van de directe zorg voor bewoners en cliënten.

WOW! Kwart tijd langdurige zorg gaat op aan administratie!

Medewerkers in de langdurige zorg besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van de directe zorg voor bewoners en cliënten. Negen op de tien zorgverleners ervaren die taken bovendien als belastend. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim 4.200 zorgprofessionals, zo lazen wij op Skipr.nl. Bizarre cijfers …

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn woorden van deze tijd. We ontlenen er eigenwaarde aan, terwijl afhankelijkheid ons juist met angst vervult. Dus proberen we ook mensen die ontegenzeggelijk afhankelijk zijn van andermans hulp, verpleeghuisbewoners, zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Waar draait dat op uit? Antropologe Susanne Van den Buuse (33) vertelde maandag in de …

De wachtrijen in de geestelijke gezondheidszorg zijn veel te lang!

De wachtrijen in de geestelijke gezondheidszorg zijn veel te lang!

Geen recordpoging, maar een schreeuw om aandacht voor de lange wachtrijen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit weekend stonden in het Markermeer bij Hoorn meer dan honderd mensen op kleine houten paaltjes om te symboliseren dat te veel mensen die hulp nodig hebben geen kant op kunnen. Zo lazen wij op nos.nl   Stichting Mind Initiatiefnemer …

'De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen'

‘De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen’

De zorgkosten moeten begrensd worden op economische groei, ook als dat ten koste gaat van de beloning van artsen. Dat vindt cardioloog en specialistenvoorman Marcel Daniëls. „Dus ook bij krimp.” Zo lazen wij in de Telegraaf. Hij vindt dat er bij economische krimp harde keuzes gemaakt moeten worden. „Waarom zouden we dat niet in de …