Tag: eigen regie

Ouderen krijgen meer regie over eigen zorg

Ouderen krijgen meer regie over eigen zorg

In Doetinchem krijgen ouderen meer regie over hun eigen zorg. Er komt een digitaal communicatieplatform voor zorgverleners, aangestuurd door de cliënten zelf. Verschillende hulpverleners Mensen die zorg nodig hebben (met name ouderen) hebben vaak contact met verschillende hulpverleners. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, de thuishulp, fysiotherapeut of de mantelzorger. Die verschillende hulpverleners kunnen in de …

Stelling: ' Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend'

Stelling: ‘ Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend’

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Uit onderzoek van Susanne van den Buuse komt naar voren dat niet iedereen dingen zelf wil doen of beslissen. Lees hier onder meer. (bron: nursing.nl) Zelfredzaamheid stimuleren is niet altijd goed Het stimuleren van zelfredzaamheid is niet altijd goed. Dat hangt er van …

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Als mensen worden verplicht tot zelf doen dan is het geen ‘eigen regie’!

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn woorden van deze tijd. We ontlenen er eigenwaarde aan, terwijl afhankelijkheid ons juist met angst vervult. Dus proberen we ook mensen die ontegenzeggelijk afhankelijk zijn van andermans hulp, verpleeghuisbewoners, zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Waar draait dat op uit? Antropologe Susanne Van den Buuse (33) vertelde maandag in de …