Stelling: ‘ Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend’

Stelling: ' Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend'

In hoeverre hebben verpleeghuisbewoners ‘eigen regie’, en zijn ze daar blij mee? Uit onderzoek van Susanne van den Buuse komt naar voren dat niet iedereen dingen zelf wil doen of beslissen. Lees hier onder meer. (bron: nursing.nl)

Zelfredzaamheid stimuleren is niet altijd goed
Het stimuleren van zelfredzaamheid is niet altijd goed. Dat hangt er van af. In verpleeghuizen worden zelfredzaamheid en eigen regie nogal belangrijk gevonden. Het idee dat daarachter zit, is dat mensen meer kunnen dan ze denken. Omdat zorgmedewerkers hen te goed verzorgen, zouden de mensen minder zelf zijn gaan doen. Dus wordt van veel verzorgenden gevraagd om vaker de handen op de rug te houden. En verzorgenden hebben zelf vaak ook het idee dat dit het beste is. Zelfstandig zijn is zo belangrijk in onze maatschappij, dat we er allemaal achter staan.

Maar.. als je kijkt naar zelfredzaamheid , het ‘zelf doen’ in de praktijk betekent, zie je dit: een verzorgende wast een mevrouw met dementie. ‘Ze maakt het washandje nat, doet er zeep op, en geeft het aan de mevrouw, die zich vervolgens wast, en het teruggeeft aan de verzorgende, die het washandje uitspoelt’..

En daar is natuurlijk niets mis mee. Maar je kunt je wel afvragen of deze mevrouw zich zelf wast. Want in principe doet ze het samen met de verzorgende. En dat samen doen gebeurt vaker: als een verzorgende ziet dat een iemand onrustig wordt door een paar bewoners bij het eten, wijst ze hem/haar een andere plaatst toe, waar hij/zij zich beter voelt. Vanuit de gedachte ‘zelf kiezen’ klopt dit eigenlijk niet, en zou deze verzorgende op haar vingers getikt worden. Want vanuit de eigen regie was het beter dat ze aan die meneer had gevraagd: “Waar wilt u zitten?”. Maar die verzorgende heeft heel goed in beeld wat die meneer op dat moment nodig heeft, en het is goed om op die kennis te vertrouwen.’

Is het belangrijk om te weten dat je dingen samen doet in plaats van de cliënt alleen?
Wij denken van wel. Omdat als je de scheiding tussen zelf doen en samen doen strikt neemt, je hiermee afstand creëert tussen jou en de bewoner, maar ook tussen de bewoner en zijn familie. Soms levert familie input, en dan kunnen verzorgenden denken: nee, we doen alleen wat de cliënt zegt, want de bewoner heeft de regie. Maar de familie kent de cliënt goed, en kan samen met de verzorgende tot goede dingen komen. Het gaat dus veel meer om samen doen dan om zelf doen in de zorg, en het probleem is dat woorden als “zelfredzaamheid” en “eigen” regie alleen de bewoner en niet dit samen doen benadrukken.’

Nog een valkuil bij het stimuleren van eigen regie
Sommige cliënten vinden het fijn om alles zoveel mogelijk zelf te doen, omdat ze hier een beter gevoel van eigenwaarde door krijgen. Maar er zijn ook cliënten die er helemaal niet blij mee zijn. En dat is niet omdat ze lui zijn of geen zin hebben, zoals vaak wordt gedacht. Bijvoorbeeld een mevrouw in een rolstoel, tegen wie werd gezegd: “Roept u ons maar als u naar de huiskamer gereden wilt worden”, maar dat wílde ze helemaal niet. Want elke keer dat ze dat moest doen, werd ze geconfronteerd met haar beperking en afhankelijkheid van anderen. Als je iemand eigen regie oplegt, dan is dit al geen eigen regie meer, want hij móet het. Het is geen eigen beslissing. Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat je dingen zelf wil bepalen, dat we denken dat de bewoner dat óók wil. Maar dingen zelf bepalen, is soms juist waar de ander geen behoefte aan heeft.

We zijn benieuwd wat jullie van de stelling vinden:  ‘ Eigen regie in de zorg is niet zaligmakend’. Laat het je ons weten?

 

Reacties: 1

  1. Joyce schreef:

    Ik denk dat niet iedereen deze nieuwe visie begrijpt! Het is als zorgprofessional juist de bedoeling dat je de eigen regie overneemt wanneer je inschat dat de patiënt dit niet zelf kan en de regie weer af kunt geven als de patiënt daadwerkelijk ook de eigen regie kan nemen! Dus niet alles wordt aan de patiënt overgelaten! Dat is een klinische blik die iedere zorgprofessional in zichzelf moet ontwikkelen.

Je reactie toevoegen