S.O.S.! Chronisch zieken & gehandicapten zwaar gekort: Zorgkosten lopen op tot € 10.000 per jaar!

S.O.S.! Chronisch zieken & gehandicapten zwaar gekort: Zorgkosten lopen op tot € 10.000 per jaar!

Op twitter werden we geattendeerd op het bericht van doofpot-wmo-leudal.com waarin stond dat chronisch zieken en gehandicapten de afgelopen vijf jaar onder de kabinetten Rutte I en II er financieel zwaar op achteruit zijn gegaan. Ze zagen hun zorgkosten in die periode verdubbelen. Dat meldt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting, in EenVandaag. Het blijft ons verbazen..

Forse stijging
De stijging verschilt per inkomensgroep, maar is in alle groepen stijgt het fors. Voor mensen met een bijstandsinkomen (1050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2750 euro p/m) stegen die kosten met 3455 euro. Bizar, toch?

Ook Annemarie Koop van het Nibud gaf een reactie: “We zien bij alle groepen van chronisch zieken en gehandicapten, die we hebben onderzocht, dat ze er jaarlijks meer dan een maandsalaris op achteruit zijn gegaan”. Het gaat hierbij om chronisch zieken en gehandicapten die zeer hulpbehoevend zijn. Het Nibud zag niet eerder dat één bepaalde bevolkingsgroep zo getroffen wordt door bezuinigingen. Koop: “Het is alleen bij deze groep dat ze er keer op keer op achteruit gaan”.  Deze stijging is een direct gevolg van de bezuinigingen in de zorgt tijdens de kabinetten Rutte 1 en 2. Denk hierbij aan de verhoging van het eigen risico, de hogere eigen bijdrages voor de zorg en ondersteuning en het wegvallen van allerlei compensatieregelen.

Het Nibud deed het onderzoek in opdracht van Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronische zieken en mensen met een handicap. Volgens ieder(in) komt de stijging van de afgelopen vijf jaar bovenop toch al zwaardere lasten voor mensen met een handicap en chronisch zieken. De directeur Illya Soffer vertelt dat het Nibud laat zien wat de stijging in de zorgkosten precies is. Dit is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Zo is in een huishouden met een middeninkomen en een zware zorgvraag het bedrag 10.000 euro per jaar. Dat is onacceptabel voor de zorgkosten.

Politieke reacties
CDA-Kamerlid Mona Keijzer zegt het kabinet eerder gevraagd te hebben naar de effecten van de bezuinigingen op chronisch gehandicapten: “Dat heeft de regering geweigerd. Nu blijkt wel weer hoe desastreus de gevolgen zijn”. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten heeft het kabinet heel bewust allerlei toeslagen en compensaties voor deze groep afgeschaft: “Er is gewoon een bezuiniging ingeboekt van bijna 600 miljoen op chronisch zieken. Daaruit kon je opmaken dat de klap hard zou zijn.’’

Het rapport kun je hier downloaden

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen