Wanneer alle regels worden nageleefd, leidt dat tot slechtere zorg!

Wanneer alle regels worden nageleefd, leidt dat tot slechtere zorg!

Op Skipr lazen wij reeds een stuk over het feit dat van toezichthouders niet verwacht kan worden dat zij bestuurders zo disciplineren dat een zorginstelling aan alle regels voldoet. Daar zijn er namelijk erg veel van, die soms inherent tegenstrijdig zijn. Het uitvoeren van alle regels zou eerder slechtere zorg opleveren dan betere zorg. En wij sluiten ons daar bij aan: bureaucratie is iets wat in veel gevallen tegenwerkt en dus ook bij de zorg!

Tevens is de naleving van alle regels van zowel toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen “een onmogelijke opdracht”. Goed om te weten is dat de IGZ de afgelopen jaren met een pragmatische aanpak heeft gezocht naar een vorm van toezicht die zich niet alleen richt op de resultaten, maar ook op de organisatie van zorg. Hierbij stonden een goede samenwerking tussen veld, ministerie, wetenschap en inspectie centraal. Dankzij een goede samenwerking tussen veld, ministerie, wetenschap en inspectie ontstond– al doende lerend – een nieuw toezichtskader op zorgbesturing. Door de samenhang tussen resultaten, systemen en cultuur te bekijken, is een meer geïntegreerd beeld van de zorg mogelijk. De IGZ heeft een stap gemaakt in de richting van een pluriformer en daardoor mogelijk waardevoller toezicht.

Het uiteindelijke doel van de inspectie is breder dan alleen regelnaleving en strekt zich uit tot het bereiken van goede, veilige en menselijke zorg voor alle Nederlanders! En dat is een gezamenlijk hoofddoel van (bijna) elke Nederlander!

 

Reacties: 1

  1. […] Lees ook: Wanneer alle regels worden nageleefd, leidt dat tot slechtere zorg!  […]

Je reactie toevoegen