Voordat je gaat stemmen, MOET je hier lezen wat de politieke partijen willen gaan doen tegen de te hoge werkdruk in de zorg!

Voordat je gaat stemmen, MOET je hier lezen wat de politieke partijen willen gaan doen tegen de te hoge werkdruk in de zorg!

Voordat je gaat stemmen, kun je hier lezen wat de politieke partijen willen gaan doen tegen de te hoge werkdruk in de zorg. De werkdruk in de zorg stijgt, waardoor veel thuiszorgers het gevoel hebben dat ze geen goede zorg meer kunnen verlenen. De helft van de verpleegkundigen en zorgverleners klaagt over te hoge werkdruk. Dit is wat de politieke partijen daaraan willen doen. Bron: RTL4

VVD
De VVD wil zorg op maat voor mensen die thuis zorg nodig hebben. Dat wil de partij bereiken door te investeren in een zelfstandige plek en bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast moet er betere samenwerking komen tussen deze specialist, de huisarts, de praktijkondersteuner ouderenzorg en de wijkverpleegkundige.

PvdA
Volgens de PvdA worden er hogere eisen gesteld aan de uitvoering van de zorg door huisartsen wijkverpleegkundigen en thuishulpen omdat we steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen. De partij wil een sterke eerstelijnszorg, uitgevoerd door gemotiveerde professionals met goede arbeidsvoorwaarden. Dat is volgens de PvdA onmisbaar voor een gezonde samenleving die de verbinding wil bewaren tussen jong en oud, gezond en ziek.

CDA
Het CDA wil betere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg, familie en mantelzorg. Het CDA kiest voor meer samenwerking en minder marktwerking. De partij verwijt het huidige kabinet dat de veranderingen in de thuiszorg veel oudere en kwetsbare mensen in grote onzekerheid gebracht.

PVV
De PVV wil de bezuinigingen van het huidige kabinet op de thuiszorg en de ouderenzorg terugdraaien en meer handen aan het bed.

D66
D66 wil rust brengen in de zorg zodat na de ingrijpende hervormingen van de afgelopen jaren iedereen kan rekenen op kwalitatief goede zorg. De partij stelt huisartsen en zorg in de buurt centraal. Vooral voor de groeiende groep ouderen en voor degenen die hen als mantelzorger bijstaan, vindt de partij dit belangrijk. D66 wil brede zorg concentreren in de buurt, voor patiënten en ter ondersteuning van mantelzorgers.

GroenLinks
Volgens GroenLinks willen mensen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De partij vindt dat het kabinet fors heeft bezuinigd op de thuiszorg. GroenLinks wil weer gaan investeren. Er moeten meer verzorgenden en verpleegkundigen komen en zij moeten ook meer tijd hebben om benodigde zorg te gaan leveren.

SP
De SP wil voorkomen dat het per gemeente verschilt welke zorg mensen krijgen. Daarom voert de partij een gemeente­lijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Geld dat bestemd is voor zorg, moet van de partij ook daadwerkelijk naar zorg gaan en medewerkers krijgen altijd een fatsoenlijk salaris.

50PLUS
50 Plus wil meer erkenning en geld voor thuiszorgers. Daarom wil de partij stoppen met het gesol met de thuiszorg. De partij wil een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Dit moet aan einde maken een onduidelijkheid en verschillen tussen gemeenten.

ChristenUnie
De ChristenUnie vindt het goed dat gemeenten met de wet maatschappelijke ondersteuning meer taken hebben gekregen. Volgens de partij staat de gemeente het dichtst bij haar bewoners, weet wat nodig is en organiseert een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod. Ook wil de Christen unie dat waar mogelijk een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om voor elkaar te zorgen. Voor wie dat financieel of praktisch niet mogelijk is wil de Christen Unie dat de overheid ervoor zorgt dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen