Politieke partijen: wees eerlijk over de onvermijdelijke keuzes in de zorg!

Politieke partijen: wees eerlijk over de onvermijdelijke keuzes in de zorg!

Politieke partijen missen de moed om eerlijk te zijn over de onvermijdelijke keuzes in de zorg. Op medicalfacts.nl lazen wij een stuk waarin stond dat ze de kiezer in de waan houden  dat iedereen altijd en op elke leeftijd de allerbeste zorg kan krijgen.

Verder lazen wij dat concrete maatregelen voor grote zorgvraagstukken ontbreken in veel verkiezingsprogramma’s. Deze conclusie is afkomstig van het actiecomité Het Roer Moet Om in hun oproep ‘Samen dapper voor de zorg’, ondersteund door een aantal kopstukken uit de zorg. Politici moeten keuzes maken en durven zeggen wat er allemaal niet kan. De zorg is zeer belangrijk, aldus het actiecomité, dat daarom de lijsttrekkers oproept zich uit te spreken tijdens een speciaal verkiezingsdebat op 21 januari in Carré. (dit debat is ondertussen al geweest!)

Het actiecomité dringt aan op een ‘deltaplan’ om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. En dat is natuurlijk ook wat iedereen wilt. ‘Samen dapper voor de zorg’ vat de noodzakelijke keuzes samen in tien punten. Zo moeten politici benoemen wat wel en niet uit de publieke middelen betaald kan worden. Terwijl zij bouwen aan een goed stelsel, moeten ze – binnen vastgestelde kaders – de inhoud van de zorg aan de professionals overlaten en het ‘georganiseerde wantrouwen’ inruilen voor vertrouwen in diezelfde zorgverleners. Goed punt is dat de oproep een lans breekt voor de kwetsbaren in de samenleving, die niet de dupe mogen worden van het dogma van ’eigen regie’. 

Lef tonen
De opstellers onderstrepen dat elke preventiemaatregel om de volksgezondheid te verbeteren ‘futiel’ is zolang de overheid het roken niet uitbant. De politiek moet het lef tonen om roken uit het publieke domein te verdrijven. Diezelfde moed die de opstellers vragen bij het maken van heldere politieke keuzes en eerlijke campagneboodschappen.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen