‘Het moet niet zo zijn dat instanties pingpongen over de rekening ten koste van ouders en kinderen’

'Het moet niet zo zijn dat instanties pingpongen over de rekening ten koste van ouders en kinderen'

De ouders van ongeveer drieduizend zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen maken zich zorgen over de vergoeding van de dure en specialistische behandeling en begeleiding die hun kind nodig heeft, zo lazen wij reeds in de Volkskrant. Het Rijk bekostigt die niet langer en verwijst naar de gemeente. Die is niet altijd bereid om alle kosten op zich te nemen. En dat is erg zorgwekkend.

De onzekerheid voor deze groep gehandicapte kinderen (en hun ouders) is het gevolg dat het Rijk vanaf juli dit jaar maakt bij het vergoeden van langdurige zorg: als iemand voor de rest van zijn leven een blijvende zorgbehoefte heeft met permanent toezicht, betaalt Den Haag. Is er uitzicht op verbetering, dan moet de gemeente of zorgverzekeraar betalen. En wij kunnen zeggen dat dat een behoorlijk grijs gebied is.

Veel onrust
Zo’n veertienduizend thuiswonende gehandicapten, meest kinderen, maakten voorheen aanspraak op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Na de kostenbesparende zorghervorming van 2015 vergoedt het Rijk voor veel minder gehandicapten de zorg. Sindsdien zijn 3.300 thuiswonende gehandicapte kinderen doorverwezen naar de gemeenten. Het Rijk (het Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) zegt van deze kinderen niet te kunnen beoordelen of ze aan het selectiecriterium voldoen: bij jonge kinderen is lastig vast te stellen of ze blijvend zorg nodig hebben.

Het leidt tot onrust onder hun ouders, blijkt uit een rondvraag door de Volkskrant. Gemeenten hebben minder geld voor de jeugdzorg en bovendien minder specialistische kennis in huis. Sommige gemeenten vergoeden dezelfde zorg, andere gemeenten verwijzen de ouders weer terug naar het Rijk. ‘Als dat gebeurt, wijzen wij die gemeente op haar verantwoordelijkheid’, zegt een woordvoerder van het CIZ. Erg verwarrend allemaal.

Helaas is de bekende uitspraak ‘van het kastje naar de muur sturen’  hier weer van toepassing. Tijd dat er duidelijkheid komt! 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen