Ouderen krijgen nog steeds niet de zorg die ze nodig hebben!

Ouderen krijgen nog steeds niet de zorg die ze nodig hebben!

Dat het aantal ouderen in Nederland toeneemt is geen openbaring. Maar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de conclusie getrokken dat er grote problemen dreigen als de zorg voor deze ouderen niet snel wordt opgebouwd.

Personeelstekort en gebrek aan deskundigheid

Door een gebrek aan deskundigheid bij wijkteams en huisartsen krijgen veel ouderen en senioren die nog thuis wonen niet de zorg die ze wel nodig hebben. Het personeelstekort is hier ook debet aan. Daarnaast wonen honderdduizenden mensen op leeftijd in huizen die totaal niet geschikt zijn voor de beperkingen die zij hebben. Dit alles is de conclusie van het rapport over thuiswonende ouderen die het CPB onlangs publiceerde.

1.2 miljoen mensen van 75+ wonen zelfstandig thuis

Vandaag de dag leven 1,2 miljoen mensen die van 75 jaar of ouder zijn zelfstandig thuis. In 2030 wordt er verwacht dat er meer dan twee miljoen ouderen zijn die thuis wonen. Het merendeel hiervan heeft zorg nodig. De grote vraag is of we met zijn allen wel voorbereid zijn op die veranderingen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg de SCP om te kijken hoe het nu gaat met de thuiswonende ouderen. De onderzoekers concluderen dat het vandaag de dag nog vaak goed gaat. Zo zegt acht op de tien ouderen (die zelfstandig wonen) gelukkig te zijn. Ze gaan bijna allemaal elke dag naar buiten en de meesten ontmoeten wekelijks familie, kennissen of vrienden. Uit het onderzoek komt helaas wel naar voren dat onder het oppervlakte nu al hele grote problemen sluimeren die op termijn fataal kunnen uitpakken voor de gehele zorg. Dit kan gezien worden als een waarschuwing van het SCP.

Jaarlijks 300.000 ouderen onnodig in het ziekenhuis

Het personeelstekort is bijna niet op te lossen en het ontbreken van de juiste kennis bij artsen in de buurt zorgt er vaak voor dat ouderen veel te snel op de spoedeisende hulp terechtkomen. Er is uitgerekend dat maar liefst 300.000 ouderen per jaar onnodig in het ziekenhuis komen. Ruim de helft van deze mensen komt terecht op de afdeling van de spoedeisende hulp met een medisch probleem waarvoor ze ook bij een huisarts of wijkteam terecht hadden gekund. Het probleem is dat deze zorgverleners geen specialisatie hebben met geneeskunde voor ouderen. Dit is ook de reden dat zij deze ouderen veel te snel doorsturen naar het ziekenhuis.

Spoedeisende hulp moet vaker hulp weigeren

De afdelingen van de spoedeisende hulp in Ziekenhuizen moeten steeds vaker sluiten omdat ze vol liggen. En dat komt vooral door de toestroom van ouderen en senioren. Daarbij komt kijken dat de ouderen ook vaak lang blijven in het ziekenhuis, omdat ze te zwak zijn op terug naar huis te gaan en er geen plek gevonden kan worden in een verpleeghuis. Onlangs lag er nog een man meer dan honderd dagen in het ziekenhuis omdat er nergens plek voor hem was!

Grote zorgen

Hier maken wij ons grote zorgen om. Vooral als je bedenkt dat het aantal thuiswonende ouderen sterk zal toenemen en de regering een afspraak heeft gemaakt met huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen dat zij minder vaak in het ziekenhuis moet komen en vaker dichtbij huis behandeld moeten worden. Letterlijk gezegd betekent dit dat huisartsen en wijkverpleegkundigen, zonder specialisatie op ouderenzorg, vaker ouderen met ingewikkelde gezondheidsproblemen behandelen. Daarbij komt kijken dat het vorige kabinet heeft besloten om alle verzorgingshuizen te laten sluiten, waardoor alleen de zwaar getroffen ouderen terecht kunnen in verpleeghuizen. De belangrijkste conclusie van het rapport luidt dan ook dat er behoefte is aan meer mogelijkheden om specialistische zorg aan ouderen te bieden, zonder dat daarvoor opname in een zorginstelling nodig is.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen