De 5-minutenregistratie voor wijkverpleegkundigen is binnenkort verleden tijd!

De 5-minutenregistratie voor wijkverpleegkundigen is binnenkort verleden tijd!

De 5-minutenregistratie voor wijkverpleegkundigen is binnenkort verleden tijd! Minister de Jonge maakt korte metten met de 5-minutenregistratie. De wijkverpleegkundigen worden dan eindelijk verlost van hun administratieve rompslomp. De 5-minutenregistratie wordt eindelijk afgeschaft, zodat zij niet meer verslag hoeven te doen van hun werkzaamheden.

Coördinatoren
De wijkverpleegkundigen worden de coördinatoren van de zorg aan huis die door de gemeenten en huisartsen worden geleverd. Dat is eigenlijk de kern van het nieuwe kwaliteitskader van de wijkverpleging. Alle partijen die betrokken zijn bij de wijkverpleging zijn het hiermee eens. In dit kader worden de normen beschreven waaraan het werk van een wijkverpleegkundige aan moet voldoen. Minister Hugo de Jong (Volksgezondheid) heeft het stuk besteld bij de organisaties die betrokken zijn bij de wijkverpleging en uiterlijk 1 april moet het al klaar zijn. Dat is dus best snel.

Strijder
Minister de Jonge is een echte strijder tegen de ‘stopwatches en spreadsheets’. Hij heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (die de tarieven voor de wijkverpleging opstelt) opdracht gegeven de minutenregistratie als norm te schrappen! Dit is een eerste concreet voorbeeld van de vernieuwing van ouderenzorg die het nieuwe kabinet heeft beloofd. Goed nieuws is ook dat de Minister deze week ook een ‘pact voor de ouderenzorg’ met 35 organisaties heeft gesloten. Hierin beloven zij dat zij eenzaamheid onder ouderen willen verminderen en de kwaliteit van de verpleeghuizen en de zorg aan huis willen verhogen.

Volgens de Minister is nieuw beleid gewoonweg nodig omdat de samenleving nou eenmaal snel vergrijst. Op dit moment zijn er 1.3 miljoen 75-plussers. De verwachting is dat dit er in 2030 maar liefst 2.1 miljoen zijn. Ouderen blijven ook steeds meer langer thuis wonen. Daar ligt de eenzaamheid op de loer. Op dit moment is al meer dan de helft van de 75-plussers eenzaam. Tweederde van de 85-plussers zijn ook eenzaam. Met projecten en uitwisseling van effectieve lokale aanpakken wil de Minister dit aan gaan pakken.

Voor het ouderenbeleid heeft de Minister de komende 3 jaar 2 miljard euro beschikbaar. Voor de bestrijding van eenzaamheid is in het regeerakkooord 29 miljoen euro gereserveerd. Voor de verpleeghuiszorg is dat 2.1 miljard euro en voor betere zorg aan huis 180 miljoen euro.

 

Lees ook: Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes over zorg! 

 

Reacties: 3

  1. Loeki Bruinink schreef:

    Mooi als je weer tijd voor elkaar neemt. Bijblijvers mag als lokaal initiatief niet ontbreken, kijk voor meer info op http://www.bijblijvers.nl

  2. […] Lees ook: De 5-minutenregistratie voor wijkverpleegkundigen is binnenkort verleden tijd!  […]

  3. […] veel zorgverleners het sluitstuk van de industrialisatie van de verpleging. Laten we hopen dat de vijf-minutenregistratie binnenkort overal verleden tijd […]

Je reactie toevoegen