Steeds vaker zorg op maat in verpleeghuizen

Steeds vaker zorg op maat in verpleeghuizen - Liefde voor de zorg

Steeds vaker zorg op maat in verpleeghuizen. Verpleeghuizen leveren steeds meer persoonsgerichte zorg. Bovendien wordt er ook meer aandacht gegeven aan het opleiden (en werven) van personeel. Niet gek natuurlijk omdat er een aardig personeelstekort is op dit moment.

Zorg op maat in verpleeghuizen

In een onderzoek van significant komt naar voren dat de rapporten van zorgorganisaties veel aandacht hebben voor de persoonsgerichte zorg. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg. In maar liefst 80 procent van de rapporten komt het naar voren. De zorgaanbieders schrijven onder anderen wat zij vinden wat persoonsgerichte zorg inhoudt en wat ze doen om het daadwerkelijk persoonsgerichter te krijgen.

Plan

In de meeste rapportages wordt beschreven dat sommige zorgaanbieders met enige regelmaat met elkaar overleggen. In veel gevallen wordt er met het persoonsgerichte plan rekening gehouden met het levensverhaal of de levensloop van een cliënt. Erg goed vinden wij.

Het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) is ook iets waar veel gebruik van wordt gemaakt. De zorgaanbieders noemen dit een interactief middel om de cliënt en familie/naasten ook mee te nemen en te bereiken bij het opstellen van het plan.

Scholing medewerkers

Een andere invalshoek die veel wordt beschreven in de rapportages is de aandacht voor scholing van de medewerkers. De zorgaanbieders zetten dit in met betrekking tot het werken aan de kwaliteit. Uiteraard ook om het niveau van het personeel naar een hoger plan te tillen. Verder krijgt de personeelssamenstelling veel aandacht. Vanaf 2017 heeft het kabinet in totaal 2.1 miljard euro beschikbaar gesteld om meer mensen aan te kunnen nemen in de verpleeghuiszorg. Helaas zijn de te korten op dit moment nog niet opgelost. Want nog steeds wordt er in de rapportages enorm veel geschreven over de werkdruk. En werkdruk kan altijd leiden tot ziekteverzuim. In die rapportages schrijven de zorgaanbieders dat zij zich daar nog steeds veel zorgen over maken.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen