‘Managen is flauwekul. Je moet mensen gewoon hun werk laten doen!’

'Managen is flauwekul. Je moet mensen gewoon hun werk laten doen!' - liefde voor de zorg

Natuurlijk is deze quote hierboven erg overdreven. Wij zijn er van overtuigd dat zonder goede sturing je geen (zorgorganisatie) kunt runnen. Maar.. wel denken wij dat meer werken met zelfsturende teams en nieuwe manieren van werken kunnen helpen! Zo hadden we laatst geopperd om verpleegsters meer leiderschap te geven. Door meer vertrouwen te hebben in de verpleegsters/verzorgers kan een zorgorganisatie met minder managers, toch?

Negatief beeld
Wanneer wij denken aan management in de zorg, krijgen we toch wel een negatief beeld. Dit komt door de wisselwerking tussen bezuinigingen en de bizar hoge salarissen die managers (destijds) verdienen. Toen het echt crisis was, werd er amper bezuinigd bij het management en juist heel veel bij het zorgpersoneel! Nog steeds een onbegrijpelijke keuze als je het ons vraagt. Als we de gehele situatie moeten kenschetsen, dan doet dat ons denken aan een verhaal op Facebook wat we laatst zagen:

Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een brugwachter in dienst gesteld. Aangezien deze wakkere borst betaald moest worden, werd een kassier in dienst genomen. Op de kassier volgde een boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig. Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen, werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. 

Daarop volgde de benoeming van een directeur  die na korte tijd een directieassistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen.

Spiegel dit verhaal aan de situatie aan de zorg en je zult snappen wat wij bedoelen. Wat vinden jullie: is managen flauwe kul of zijn managers wel nodig?

 

Reacties: 1

  1. […] Steeds meer zorginstellingen kiezen voor een toekomst zonder managers. De helft van alle verpleeghuizen en thuiszorginstellingen in Nederland is zelfsturend. Maar dat is niet overal een groot succes, zo lazen wij in een goed artikel op ftm.nl. Dat managen flauwekul is dan ook overdreven. […]

Je reactie toevoegen