Krijg ik, nu de zorgverzekeraars op de regiestoel zitten, wel de beste zorg of slechts de goedkoopste?

Krijg ik wel de beste zorg of slechts de goedkoopste? - liefde voor de zorg

Sinds het begin van de marktwerking in het huidige zorgstelsel, is het inkopen hiervan een discussie geweest. Krijg ik, nu de zorgverzekeraars op de regiestoel zitten, wel de beste ziekenhuiszorg of slechts de goedkoopste?  Of krijg ik wel een goede therapeut? En zo ja, krijg ik dan het gehele bedrag vergoed? Bron: de trouw. 

Niks opgeschoten sinds 2006
Bij andere vormen van de zorg zoals die van gemeente speelt vaak de vraag of het niet beter kan. Vaak speelt bij vele mensen het gevoel dat de cliënt/patiënt niet veel is opgeschoten sinds de invoering van het huidige zorgstelsel van 2006. De RVS (Raad voor Volksgezondheid) heeft in een advies aangegeven dat dat gevoel klopt. Zij zijn het erover eens dat de vraag van wat de patiënt/cliënt nodig heeft teveel naar de achtergrond is geraakt. Daarnaast voelen ook onze zorgspecialisten zich ook tekortgedaan door de huidige praktijk, waarbij uniformiteit regel is en alles wat daar buiten valt, niet of minder wordt vergoedt. Het middel zorginkopen is een doel op zich geworden, aldus de raad.

Nu het nieuwe zorgstelsel al meer dan tien jaar een feit is, zijn de verhoudingen tussen zorgverleners, inkopers en verzekerden uitgekristalliseerd. De kostenstijging is enigszins gematigd en we moeten dan ook met zijn allen vooruit te kijken om de gebreken van het stelsel onder ogen te zien.

Rond de tafel
De raad vind het wijs dat de patiënten/cliënten met de zorgverlener rond de tafel moet gaan zitten zodat hun gezamenlijke wens leidend wordt voor te verlenen zorg. Maar is dat wel de goede weg? Want is de patiënt wel in staat om de kwaliteit te beoordelen? Zo komt het vaak voor dat er te snel gekozen wordt voor de aardige arts in plaats van de wat nukkige, maar juist zo bekwame arts. Een andere advies is dat de zorgverzekeraars in plaats van de hoge verantwoordelijk omtrent de betaalbaarheid verminderen naar een gedeelde verantwoordelijkheid met de zorgverleners. De praktijk moet uitwijzen of zoiets wel werkt.

Wij denken, net zoals de redacteuren van de trouw,  dat het veel zinniger is om zorgverleners en-inkopers meerjarenafspraken te laten maken. Dat biedt tijd om de zorg te vernieuwen, geeft zekerheid voor de zorgverleners en uiteindelijk profiteert de cliënt/patiënt daar van. En jullie?

 

Reacties: 2

  1. […] Lees ook: Krijg ik, nu de zorgverzekeraars op de regiestoel zitten, wel de beste zorg of slechts de… […]

  2. […] Lees ook: Krijg ik, nu de zorgverzekeraar op de regiestoel zit, wel de beste zorg? […]

Je reactie toevoegen