Gastvrijheid, aandacht, en respect zijn de essentiële ingrediënten van patiëntgerichte zorg!

Zorgprofessionals moeten de komende jaren weer ruimte krijgen voor medemenselijkheid, compassie en geneesplezier.

Gastvrijheid, aandacht, en respect zijn de essentiële ingrediënten van patiëntgerichte zorg! Zorgprofessionals moeten de komende jaren weer ruimte krijgen voor medemenselijkheid, compassie en geneesplezier. De Federatie van Medisch Specialisten heeft hier nadrukkelijk voor gepleit. Medemenselijkheid in antwoord op een gezondheidszorg die – net als de rest van de samenleving – de voorbije decennia verzakelijkt en verhard is. Zo lazen we in de Volkskrant.

Het nieuwe kabinet moet ruimte voor medemenselijkheid niet opofferen aan meer omzet en doelmatigheid, maar te faciliteren dat patiënten en zorgprofessionals zich vaker gezien, gehoord en gelijkwaardig behandeld weten. Een taak die ook weggelegd is voor de zorgprofessionals is om op voorop te gaan in de beweging naar meer echt contact in de zorg en zich in te zetten voor zinnige, zuinige én zorgzame zorg.

Doorgeslagen
Misschien heeft de verzakelijking van de gezondheidszorg ons wel wat goeds gebracht. Het marktdenken bijvoorbeeld dwingt ons om nuchter na te denken over de organisatie, kosten en meetbare opbrengsten van de zorg. Maar we zijn er natuurlijk veel te ver in doorgeslagen. Zorgverleners zijn onevenredig veel tijd kwijt met zich verantwoorden: registreren, tijd schrijven, vinkjes zetten en ‘transparant’ zijn. En dat kan nooit de bedoeling zijn, toch?

Goede zorg als uitgangspunt
In de spreekkamer moet het altijd blijven gaan om goede zorg: vakbekwaam, verantwoord én zorgzaam, vanuit compassie. De zorgprofessional dient zowel te streven naar excellentie als te handelen vanuit medemenselijkheid, en rekenschap af te leggen. Collega’s moeten elkaar kritisch blijven bevragen op hun functioneren en presteren, elkaar bijscholen en bijsturen. Zo wordt goede zorg het uitgangspunt voor iedereen.

Medemenselijkheid is wat terugmoet komen. Even meelopen om de patiënt de goede richting op te helpen, nagaan of informatie ook echt begrepen is, tijdens de artsenvisite niet aan het voeteneind blijven staan, maar even de tijd nemen om naast het bed – op ooghoogte met de patiënt- te gaan zitten. Totaal geen wereldschokkende dingen! Maar gastvrijheid, aandacht, respect, even de tijd nemen, zijn wel essentiële ingrediënten van patiëntgerichte zorg!

Er is steeds minder ruimte voor alles wat niet meetbaar of in euro’s uit te drukken is. Juist omdat het merkbare niet altijd te vatten is in meetbare indicatoren of protocollen, dreigt het verloren te gaan. Einstein zei het al: niet alles van waarde is meetbaar. Wij zijn voor ruimte voor medemenselijkheid in de politiek, in lokaal beleid, in de opleiding en vooral in de spreekkamer en jullie?

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen