Het Landelijk Meldpunt Zorg ontving in 2016 in totaal 6.455 klachten!

Het Landelijk Meldpunt Zorg ontving in 2016 in totaal 6.455 klachten!

Het Landelijk Meldpunt Zorg ontving in 2016 in totaal 6.455 klachten. Dat zijn er 1.340 meer dan in 2015. Gemiddeld ontving het Landelijk Meldpunt Zorg per maand 538 klachten. In 2015 waren dat er 426 per maand. In 2014 ongeveer 370 per maand. Dat blijkt uit het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016, zo meldt het meldpunt. (bron: Nationale Zorggids).

Twee onderwerpen
Twee onderwerpen drukten een grote stempel op de klachten uit 2016. Dit zijn klachten over het schildkliermedicijn Thyrax en over de sterilisatiemethode Essure. In 2016 zijn 1.313 klachten over Thyrax binnengekomen. Over Essure zijn 739 klachten ontvangen. Dit zijn in totaal 2.052 klachten. Als deze bij het aantal klachten worden opgeteld, komt het totaal uit op 8.507 klachten. Op die manier zijn de klachten over deze onderwerpen samen goed voor 24 procent van het totaal aantal klachten. Het gaat om 6,5 procent van het totaal aantal vragen.

In 2016 heeft het Landelijk Meldpunt Zorg 1.106 klachten ter beoordeling doorgestuurd naar de inspectie. Dit gebeurt in overleg met de burger. Het aantal voorgelegde klachten betrof 17 procent van het totaal aantal klachten. In 2015 stuurde het Landelijk Meldpunt Zorg 1 op de 5 klachten ter beoordeling door. De inspectie beoordeelde voor 540 klachten dat verder onderzoek nodig was.

Vragen van burgers
Naast klachten ontvangt het Landelijk Meldpunt Zorg ook vragen van burgers. In 2016 waren dit er 1028, iets minder dan in 2015. De meeste vragen gingen over wetgeving, medicatie en informatievoorziening/voorlichting.

Ten opzichte van 2015 kwamen er meer vragen over de medisch specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, de intramurale ouderenzorg en de alternatieve zorg. Veel vragen beantwoordt het Landelijk Meldpunt Zorg zelf, eventueel na het raadplegen van de inspectie. Ook verwijst het Landelijk Meldpunt Zorg burgers door naar andere partijen. Bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars of vertrouwenspersonen in de zorg.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen