Goede zorg staat dagelijks onder druk door een te kort aan financiële middelen!

Goede zorg staat dagelijks onder druk door een te kort aan financiële middelen!

Goed stuk laatst in de trouw over goede ouderenzorg, wat uiteraard een belangrijk thema is bij de aankomende verkiezingen van 15 maart. En dat is natuurlijk meer dan terecht, want de praktijk laat zien hoe goede zorg dagelijks door een te kort aan financiële middelen onder druk staat.

De laatste periodes zijn er al heel veel goede initiatieven gestart vanuit de samenleving, dit deze materie aan de kaak stellen. Deze initiatieven wordt onder meer aandacht gevraagd voor huishoudelijke hulp, ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Maar .. zolang we ouderen vooral willen ‘redden’, blijven ze buitenspel staan. Ouderen worden dan allereerst als slachtoffers gezien, en niet als gesprekspartners. Dat zien we ook in discussies over een waardig levenseinde. Te vaak wordt er een tegenstelling gesuggereerd tussen waardige zorg en de wens om bij ‘voltooid leven’ over het eigen levenseinde te mogen beschikken. Wij vinden dat aandacht voor goede zorg en de vrije keuze van iemand om te sterven, niet tegen elkaar moeten worden uitgespeeld. En jullie?

Verlegenheid
Als we kijken naar de ouderenzorg zelf denken we dat goede ‘immateriële’ zorg misschien wel het meest noodzakelijk is. Want als iemand wat mankeert, worden er gelijk protocollen uit de kast getrokken, maar als iemand met levensvragen of eenzaamheid worstelt dan is er vaak grote verlegenheid. Er zal dus flink geïnvesteerd moeten worden in maatschappelijke werk en geestelijk begeleiders

Jong volwassenen
Als laatste vinden wij dat de verkiezingscampagne niet alleen over oudere moet gaan. Naast ouderen kampen ook steeds meer jongvolwassenen met eenzaamheid. Mensen met een handicap chronische ziekte, verslaving of levend in armoede worden ook te weinig gehoord. Ook daar zijn erkenning, aandacht en waardige zorg bittere noodzaak.

 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen