Geld MOET naar de zorg in plaats van multinationals!

Geld MOET naar de zorg in plaats van multinationals!

Uiteraard zou de regering meer geld in de zorg moeten steken. En vooral in plaats van het investeren in grote internationale bedrijven. Hoe is het mogelijk dat je deze bedrijven belastingvoordelen geeft? Kritiek die ook afgelopen woensdag werd geuit door de oppositiepartijen in de Tweedekamer.

Het regeerakkoord werd afgelopen woensdag aan de tand gevoeld. Minister Rutte trapte kort af over de zorg:  Nieuwe zorgakkoorden die worden gesloten ‘met artsen en farmaceuten’ moeten er volgens Rutte voor zorgen dat het beschikbare zorggeld goed kan worden ingezet. De coalitiebeslissing om het eigen risico deze kabinetsperiode te bevriezen, maakt volgens hem dat ‘de beste zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft’.

Versnipperd
Na het betoog kwam zorg nog maar versnipperd aan bod in de kamervergadering. Met name de beslissing om dividendbelasting voor grote bedrijven af te schaffen, werd door de oppositiepartijen niet in dank afgenomen. Zo zijn die belastingopbrengsten (ongeveer 1.4 miljard euro) juist hard nodig om te investeren in zaken als zorg!

Een betoog van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van coalitiepartij VVD, dat de beslissing over de dividendbelasting is genomen met het oog op behoud van werkgelegenheid, kon rekenen op kritiek van de oppositie partijen.

In het medisch Contact (medischcontact.nl) werden de reacties als volgt beschreven:
‘Als het gaat om werkgelegenheid, investeer dan in defensie (sic), politie en zorg’, aldus fractievoorzitter Jesse Klaver van deze partij. Volgens SP’er Emile Roemer betalen zorg en onderwijs ‘de rekening’ van deze stap. ‘Laten we investeren in de zorg en daar banen garanderen.’ En, tegen Dijkhoff, toen deze aangaf samenwerking te willen zoeken met de oppositie: ‘Kunnen we zaken doen, bijvoorbeeld door kortingen op de wijkverpleging te schrappen?’ Toen ook CDA-voorman Sybrand van Haersma Buma de dividendkeuze verdedigde, merkte de SP’er op ‘dat u met het geld ook het eigen risico had kunnen verlagen en uw verkiezingsbelofte na had kunnen komen’.

Lodewijk Asscher van de PvdA herhaalde zijn eerdere verzoek om niet te bezuinigen op wijkverpleging. ‘De wijkverpleging verzorgt driekwart van onze ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.’ Hij noemde het ‘een kwestie van fatsoen’ om wijkverpleging uit te sluiten van bezuinigingen. Voorafgaand aan het Kamerdebat waren er tienduizend handtekeningen van zorgprofessionals overhandigd aan de PvdA-voorman. Zij vinden dat de ziekenhuissector, ggz en gehandicaptenzorg er bekaaid vanaf komen in het regeerakkoord.

Dijkhoff merkte op dat er niet per se minder geld naar de wijkverpleging gaat maar ‘minder meer’ en dat de groei van de uitgaven wordt geremd. Maar de verantwoordelijk minister (Hugo de Jonge) moet volgens hem niet ‘bij voorbaat de pas worden afgesneden’ bij de onderhandelingen over het regeerakkoord. ‘Ik ben er niet op uit om de wijkverpleging af te knijpen. Maar ik wil de minister wel ruimte geven om de akkoorden te sluiten.’ Hij wees er op ‘dat er in het regeerakkoord niet staat dat er 100 miljoen euro van de groei van de wijkverpleging  af moet’, maar dat dit bedrag afkomstig is uit een CPB-doorberekening van het akkoord. De groei van die kosten kan mogelijk ook worden geremd door innovaties, opperde hij, zoals door ‘nieuwe werkwijzen’.

Kees van der Staaij van de SGP wilde weten hoe de VVD denkt het vertrouwen van mensen terug te winnen, omdat zij volgens hem nog altijd ervaren dat het niet goed gaat in de ggz en ouderenzorg. Dijkhoff noemde het zaak ervoor te zorgen dat ‘de bakken met geld die naar de zorg gaan, op de goede plek terechtkomen’. ‘Daar zijn ook de hoofdlijnenakkoorden voor.’

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) sprak nog over het ‘zorgkartel van oud-VVD’ers’, dat volgens hem de dienst uitmaakt bij onder andere zorgverzekeraars. ‘Wanneer gaat u dat aanpakken?’, vroeg hij aan de VVD, verwijzend naar onder andere oud-minister Henk Kamp van wie deze week bekend werd dat hij bij Actiz gaat werken.

De voortgang rond medisch-ethische kwesties onder dit kabinet kwam nog niet aan bod. Er ging veel aandacht naar het felle anti-islambetoog van de PVV, en verder werd veel gesproken over zaken als de btw-verhoging. De Tweede Kamer praat nog deze woensdagavond en donderdag verder over het regeerakkoord.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen