Extra geld voor verpleeghuiszorg naar meer handen aan het bed.

Extra geld voor verpleeghuiszorg naar meer handen aan het bed. - liefde voor de zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor de verpleeghuiszorg naar extra handen aan het bed gaat. Verpleeghuizen die hun geld meer besteden aan dure gebouwen en managementlagen en juist weinig in het personeel, moeten op termijn minder betaald worden. Dit schrijft de Telegraaf.

Liefdevolle zorg
Minister Hugo de Jonge vindt dat ouderen in verpleeghuizen meer recht hebben op tijd en aandacht van personeel en op meer liefdevolle zorg. Dat is in lijn met onze denkwijze. We zijn benieuwd in hoeverre dit uit gaat komen. De CDA-bewindsman heeft bovendien de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) opgedragen om vast te stellen welke verpleeghuizen het verstandigst omgaan met het beschikbare geld. De prestaties van de verpleeghuizen moeten in de toekomst als norm gaan gelden bij het bepalen van tarieven voor verpleeghuizen.

Instellingen die zich niet kunnen houden aan de norm en hoge overheadkosten hebben, gaan straks (veel) minder geld krijgen van de overheid. De tarieven voor het verpleeghuis worden op dit moment nog vastgesteld op basis van d gemiddelde kosten die alle verpleeghuizen maken.

Zeggenschap terug naar het Kabinet
Dit betekent dat de zeggenschap terug gaat naar het kabinet. Zij krijgen de controle terug over de hoge uitgaven in de zorg. Dit dus om de stijgende kosten in de hand te houden. Het is de bedoeling dat de regering weer nee kunnen verkopen tegen besluiten van zorgorganisaties die heel veel geld kosten.

Het Zorginstituut bepaalt sinds 2014 samen met zorgaanbieders, zorgverleners en cliëntenorganisaties wat nodig is om de kwaliteit van de zorg in ons land te verbeteren. De politiek heeft hier geen invloed op, maar betaalt wel de rekening. De ministers de Jonge en Bruins vinden dat zij verantwoordelijk zijn voor financiële beheersbaarheid van de zorg en willen voorkomen dat goede zorg niet langer toegankelijk of betaalbaar is.

Lees ook: zorgvragen 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen