De ongelooflijk grote macht van de zorgverzekeraars in Nederland!

De ongelooflijk grote macht van de zorgverzekeraars in Nederland!

Inmiddels is bijna iedereen wel ongerust over de ontwikkelingen in de zorg, en met name de beperking van de vrije-artsenkeuze in het bijzonder. De uitgangspunten zijn, daar is iedereen het over eens: goede, betaalbare zorg die voor iedereen toegankelijk is en dicht bij huis geboden kan worden

Elk jaar in december is het weer ‘zieltjes winnen’ voor de zorgverzekeraars: klanten worden met lage premies en zelfs gratis iPads verleid om bij de “goedkoopste” verzekeraar hun nieuwe polis af te sluiten. Maar vanwege de vele soorten polissen is door de bomen het bos niet meer te zien. En een goedkope polis of iPad wordt met behulp van de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden door verzekeraars snel terugverdiend.

Een andere polis afsluiten is meestal lood om oud ijzer en zelfs als je de huidige polis voortzet, kan het voorkomen dat de bloeddrukpillen die je al jaren gebruikt ineens door de verzekeraar om onduidelijke redenen niet meer worden vergoed. Kwalijker is dat mensen met een laag inkomen eerder bereid zijn een goedkope polis af te sluiten en bij ziekte, ook door het steeds hoger eigen risico, van een koude kermis thuiskomen, doordat de verrichting door de nieuwe, goedkopere verzekering niet wordt vergoed.

Steeds vaker komt het voor dat een patiënt maar afziet van een behandeling vanwege de kosten.
Bij de zogenaamde budgetpolissen komt het voor dat de patiënt in het eigen ziekenhuis niet meer terecht kan en ver moet gaan reizen omdat de verzekeraar met een andere specialist een overeenkomst heeft gesloten ; een direct gevolg van de “beperking van de vrije-artsenkeuze”.

De tweedeling in de zorg is allang een feit: voor rijke- en gezonde mensen is het allemaal geen probleem, maar voor de armere- en zieke mensen wordt het inmiddels bijzonder moeilijk zich op de juiste manier te verzekeren. Des te wranger is het dat de zorgverzekeraars bij dit alles garen spinnen. Ze hebben gezamenlijk een gigantisch bedrag van 6 miljard euro in kas, geld dat niet wordt besteed aan zorg. Daarnaast rijst bij ons de vraag in hoeverre er eerlijke concurrentie bestaat tussen de zorgverzekeraars; vier verzekeraars maken de dienst uit, de ‘kritische’ kleine verzekeraars zijn niet veel beter.

Het lijkt er erg op dat de markt zo wel mooi verdeeld is, maar schijn bedriegt..

Door de huidige ontwikkelingen is de macht van de zorgverzekeraars zo groot geworden dat zij de zorg volledig bepalen. Aan de zogenaamde “zorginkoopkant” is de macht van de zorgverzekeraars nog veel groter. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben te maken met de zogenoemde preferente zorgverzekeraar: de verzekeraar die het meest patiënten in een regio verzekerd. Hierbij geldt “wie betaalt, bepaalt” en als huisarts kan er alleen met deze verzekeraar zaken gedaan worden.

Individueel onderhandelen mag niet en ook collectief onderhandelen wordt niet op prijs gesteld.  Regionaal heeft zo’n preferente verzekeraar dus de absolute macht en kan allerlei eisen en voorwaarden stellen. Zo is in het nieuwe contract bepaald dat de verzekeraar bij:” een vermoeden van een niet juiste declaratie” recht heeft op inzage in het patiëntendossier, wat natuurlijk niet kan en niet mag. Zo niet, dan wordt een groot deel van de vergoedingen gewoon niet vergoed.

Door de huidige ontwikkelingen is de macht van de zorgverzekeraars zo groot geworden dat zij de zorg volledig bepalen. De zorg is daarmee meer gebaseerd op “verzekeren” dan op het “goed zorgen voor mensen”. De overheid met minister Schipper voorop vindt het allemaal best: “Laat de markt het maar bepalen, als de kosten maar niet teveel stijgen vinden wij het prima, wij geven Nederland liever advies over het vervangen van het vaatdoekje”.

Wij vinden het bijzonder jammer dat blijkbaar een groot deel van de parlementariërs, uitzonderingen daar gelaten, niet in de gaten heeft dat goede zorg in Nederland vooral bedreigd wordt door de enorme macht van de zorgverzekeraars. Zelfs als je een product ontwikkelt die op termijn geld kan besparen voor zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld het Bano badkamerconcept, willen ze daar niets van weten. En dat terwijl het wetenschappelijk onderzocht is..

 

Reacties: 6

 1. Ari schreef:

  Zorg begint zo langzaam maar zeker niet alleen onbetaalbaar maar ook onleesbaar en onbeheersbaar te worden. Medicijnen waarvan vaststaat dat ze werken, worden niet vergoed, vervangende medicijnen is tegenwoordig usance. Eigen risico 385 euro, premie doorsnee ca 125 per maand, incl. Aanvulling, en daarbij dan nog de inkomensafhankelijke premie toch ook maximaal zo.n 225.- euro per maand. Ik spreek dan per persoon, en tel daarbij op de soms extra eigen bijdrage die je moet bijbetalen, prothesen, implantaten e.d. Nee, blij word je hier niet van, het wordt tijd dat de macht van verzekeraars wordt ingeperkt dusdanig dat van te ver gaande beïnvloeding en Doorgeschoten marktbewerking geen sprake meer zal zijn.

 2. P J v d Meij schreef:

  De zorg is niet meer voor de gewone Nederlander maar voor de wel gestelde die profiteren van gemeenschap geld en dat tegunste voor de rijkere. Dat nette in de volks mond legale diefstal.
  Zover is het in Nederland al gezakt. Dank zij de VVD ( Lieberalen ) in dit mooie Nederland wat zei nu aan het afbreken zijn.

 3. Liane schreef:

  Ik ken de ervaring van die MACHT. CZ direct liet mij na jaren vaste patiënt te zijn geweest bij Bijzondere Tandheelkunde ineens de volledige jaarlijkse controle de nota betalen ,dat moest volgens CZ omdat ik die controle op mijn implantaten ook door een “normale “tandarts kan laten doen dat scheelde weinig maar CZ vond dat ik bij BZT niet hoorde , terwijl mijn implantaten door hun zijn behandeld vanaf dag 1 en alle volgende controles daarop vanaf 2006.Ik was zeg maar kind aan huis bij BZ never nooit problemen met vergoedingen en ik had een soort van vertrouwens relatie met de tandartsen en hygiënisten we kenden elkaar ondanks 1x per jaar bij klachten kon ik bellen en was er altijd plaats voor mij . Bham ! vorig jaar december op consult bij BZT en in Januari werd ik door CZDIRECT! gedwongen om de rekening te betalen want voor MIJ wilde ze BZT niet meer vergoeden.Reden ? Moeten ze nog uitleggen het was besloten door een tandarts van CZ.Nu ben ik terug bij mijn eigen vroegere tandarts die TANDARTS is en geen bijzondere ,implantaten is niet zijn gerichte doel. Voor CZ goedkoper begreep ik maar voor mij als patiënt minder vertrouwd het is wel mijn mond en waarom in eerste instantie wel en dit jaar niet meer vergoed krijg dat heeft CZ mij nooit concreet uitgelegd ze doen maar. Enne goedkoper 10/20/30 euro? ik weet het niet ? Bijzondere tandheelkunde is niet duurder dan andere. Bedoel er ook mee naar mensen kijken ze niet maar naar HUN belang, het zal wat worden als je echt ernstig ziek wordt CZ direct maakt dan uit wat je krijgt ? Ik niet blijkt dan want ik ben een object geen mens die zich scheel betaald .

 4. Wijkverpleegkundige schreef:

  Ik werk nu 5 jaar als wijkverpleegkundige. De laatste jaren zie ik steeds meer mensen behandelingen bijv bij fysiotherapie, tandarts of gewoon huisarts afslaan. Juist wondmateriaal wat niet vergoedt wordt wil men niet bestellen omdat het zo duur is. Laatst 1 dame met dikke enkels wilde niet gaan voor een nieuw paar steunkousen. Dit wordt gewoon vergoedt maar ze was nog niet door haar eigen risico heen en kon het niet betalen. Terwijl deze mevrouw 150 premie per maand betaald. Hetzelfde met bloedprikken, urine laten nakijken enz. Den Haag boeit het niet, die oudjes.

 5. […] Er is geld nodig om de mensen langer thuis te laten wonen. Dit geld zou moeten worden vrijgemaakt door zorgverzekeringsmaatschappijen en overheden. Helaas is de realiteit dat dit lang niet altijd het geval is. Mensen die een beperking hebben en in hun huis een renovatie willen doorvoeren moeten voor hulp naar het wmo-loket. Wmo staat voor Wet Maatschappelijke ondersteuning. Echter wordt hier bijna altijd gekeken naar de goedkoopst mogelijke oplossing, de korte termijn. Dit zijn altijd zaken die worden ‘aangeplakt’ om het probleem eventjes op te lossen. Vaak zijn deze oplossingen niet levensloopbestendig. Dat is de tegenstelling die ontstaat doordat de geldverstrekkers niet met elkaar overleggen: de overheid stelt dat mensen langer thuis. Het wordt echt tijd dat we in Nederland de knop massaal om gaan zetten en dat ze gaan inzien dat langetermijninvesteringen aan de voorkant, veel geld opleveren aan de achterkant! Korte termijn politiek in de zorg moet worden gestopt. Eerder schreven we ook al dat zorgverzekeraars in Nederland ongelooflijk veel macht hebben. […]

Je reactie toevoegen