Dagbestedingen voor gehandicapten klem door onvoldoende geld!

Dagbestedingen voor gehandicapten klem door onvoldoende geld!

Vanochtend in het Algemeen Dagblad lazen we dat maar liefst duizenden gehandicapten niet naar de dagbesteding gaan, die het beste bij hen past! Dit is een direct gevolg van de bezuinigingen: zorginstellingen krijgen onvoldoende geld om de vervoerskosten te dekken.

Zorginstellingen bieden gehandicapten minder mogelijkheden voor dagbesteding, besteden geld voor persoonlijke zorg aan vervoer en vragen clienten een bijdrage voor taxiritten. Dit alles staat in een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit dat vandaag uitkomt. Daarnaast is ook de kwaliteit van het vervoer in het geding. Met name de kostbare ritten voor gehandicapten die alleen of in kleine groepjes moeten reizen, staan onder druk. Besparen door verschillende groepen, zoals meervoudig gehandicapten en mensen met gedragsproblemen, samen te laten reizen, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Deze bezuiniging heeft er toe geleid dat sommige cliënten niet meer naar de dagbesteding worden gebracht. De opvang is noodgedwongen hun eigen afdelingen, terwijl je juist wilt dat deze mensen een zo normaal mogelijk leven leiden en net als iemand zonder beperking naar hun werk gaan!

 

Reacties: 1

Je reactie toevoegen