Categorie: Blogs

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg!

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg!

Het moet afgelopen zijn met de korte termijn politiek in de zorg. Het is heel simpel: langetermijninvesteringen aan de voorkant, leveren veel geld op aan de achterkant. We worden door de overheid met zijn allen gestimuleerd op langer thuis te blijven wonen. Maar ze scheppen daarvoor nog altijd onvoldoende financiële voorwaarden. Langer thuis wonen Om langer …

Zorg voor mensen met een beperking wordt verbeterd - Liefde voor de zorg

Zorg voor mensen met een beperking wordt verbeterd

Goed nieuws! Zorg voor mensen met een beperking wordt verbeterd. Minister de Jonge van Volksgezondheid, welzijn en sport is met een aantal maatregelen gekomen waarmee de overheid inzet op betere gehandicaptenzorg. Extra plekken Zo komen er meer dan 100 extra plekken bij voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Dit zijn gespecialiseerde instellingen. Daarnaast komen er …

Verpleegkundigen zijn de administratie zat! - liefde voor de zorg

Verpleegkundigen zijn de administratie zat!

Verpleegkundigen zijn de administratie zat! Ook al lijkt de vijf-minutenregistratie op zijn einde te komen, toch zijn de medewerkers in de zorg nog altijd veel tijd kwijt aan het printen en zelfs faxen van gegevens van patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Veel klagen In het onderzoek onder meer dan 700 zorgmedewerkers, zijn …

Zorgpremie gaat WEER omhoog! - Liefde voor de zorg

Zorgpremie gaat WEER omhoog.

De zorgpremie gaat WEER omhoog. Het was natuurlijk te verwachten en ziek worden dat kan niet meer, want de burger wordt weer eens bij het grofvuil gezet. Als je gezond bent kun je trouwens ook de spreekwoordelijke rambam krijgen. Huidige situatie versus toekomst Op dit moment betalen de mensen die verzekert zijn jaarlijks gemiddeld €1.290, oftewel …

Patiënten krijgen te weinig zorg na hartinfarct - liefde voor de zorg

Patiënten krijgen te weinig zorg na hartinfarct

Patiënten krijgen te weinig zorg na een hartinfarct. Dit zorgelijke bericht lazen wij in de Volkskrant. Dit gaat met name over de begeleiding die de patiënten moeten stimuleren om gezonder te gaan leven. Zo blijft de helft na een hartinfarct roken, bewegen de mensen te weinig en blijft driekwart te dik. Deze mensen hebben juist …

Overheadkosten langdurige zorg dalen - liefde voor de zorg

Goed nieuws! Overheadkosten in langdurige zorg dalen.

Goed nieuws! Overheadkosten in langdurige zorg dalen. Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de overheadkosten in de langdurige zorg het afgelopen jaar verder zijn gedaald. Met name minder managers in combinatie met zelfsturing en minder administratief personeel heeft dit proces bevordert. Wat zijn overheadkosten? Dit zijn kosten die niet precies toe te rekenen …

Veel gemeenten hanteren veel te lage tarieven in Wmo!

Veel gemeenten hanteren veel te lage tarieven in Wmo!

Veel gemeenten hanteren lage tarieven in Wmo. Ongeveer driekwart van de gemeenten hanteert tarieven voor huishoudelijke hulp die onder de kostprijs liggen. Vakbond FNV zegt dit in een reactie op een kamerbrief van minister Hugo de Jonge (VWS) over deze gemeente tarieven. Positief is dat gemeenten wel steeds vaker in beweging komen. In juni schreven …

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest.

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest.

Zelfredzaamheid krijgt respect, afhankelijkheid verliest. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn inmiddels verheven tot normen waaraan iedereen in principe en naar vermogen moet willen voldoen. In beleidsstukken en in de media, overal kunnen we het lezen: Nederland gaat van een verzorgingsstaat over in een participatiesamenleving ‘waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen …

Laten we stoppen met de marktwerking en dat georganiseerde wantrouwen in de zorg!

Laten we stoppen met de marktwerking en dat georganiseerde wantrouwen in de zorg!

Laten we stoppen met de marktwerking (dit werkt niet!) en dat georganiseerde wantrouwen in de zorg! Tweede kamerlid Henk van Gerven schreef op bnn.vara.nl een zeer goede column. Storm van kritiek De plannen van zorgverzekeraar Menzis om prestatiebekostiging in te voeren bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is bij veel mensen in de verkeerde keelgat geschoten. Dokters …

Handen te kort in de zorg: het is passen en meten voor zorgmedewerkers

Handen te kort in de zorg: het is passen en meten voor zorgmedewerkers

Er zijn handen te kort in de zorg. Maar dat is allang geen nieuws meer. Maar wat betekent nou precies voor het dagelijks werk? We proberen je een inkijkje te geven in het leven van een verpleegster. Het Eindhovens Dagblad maakte een reportage. Overvol werkschema Een medewerkster van een zorgorganisatie in de regio Eindhoven laat …