Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes over zorg!

Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes over zorg!

Burgers moeten veel meer worden betrokken bij keuzes over de zorg. Het is van belang om te weten wat de voorkeuren zijn van de zorggebruiker en daarnaast kan betrokkenheid leiden tot veel meer draagvlak voor beleidskeuzes. Dit lazen wij op skipr.nl.

Onvermijdelijk
Om de zorg betaalbaar te houden is het onvermijdelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld welke behandelingen in het zorgpakket worden opgenomen. Je kunt dan denken aan over de vraag of dure geneesmiddelen in het basispakket thuishoren of over heel goedkope medicijnen zoals paracetamol. In de huidige situatie wordt het vergoed vanuit het basispakket en dat kost ons met zijn allen miljoenen euro’s per jaar. De vraag is of we dit niet beter zelf kunnen betalen.

Waardevol
Bij elke keuze worden vele overwegingen gemaakt en zijn er verschillende belangen die een rol spelen. Dit maakt het ook lastig voor de minister van VWS om een keuze te maken of behandeling juist in het pakket valt of juist er net buiten. De maatschappelijke bereidheid is in veel gevallen groter wanneer de behandelingen als waardevol worden gezien. Andere behandelingen vinden de mensen misschien wel minder waardevol omdat ze niet noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan plastische chirurgie. Daarbij voeren patiëntenorganisaties en bedrijven een stevige lobby om een bepaalde handeling in het pakket te krijgen. En juist dat leidt vaak tot een laag draagvlak onder de bevolking voor besluiten om iets niet te vergoeden. En dit maakt het lastiger voor de minister om een ‘nee’ te verkopen.

Er zijn in dit geval meerdere oplossingen om tot betere besluitvorming over zorgkeuzes te komen. Zo is er een optie dat dat burgers veel meer betrokken moeten worden bij keuzes over de zorg. De overheid moet ervoor zorgen dat het zorgbeleid zo ingericht wordt dat het leidt tot maatschappelijke en aanvaardbare keuzes. Dat betekent het betrekken van belangengroepen, met een zorgvuldige afweging van maatschappelijke waardes.

Lees ook: Krijg ik, nu de zorgverzekeraars op de regiestoel zitten, wel de beste zorg of slechts de goedkoopste?

 

Reacties: 1

  1. […] Lees ook: Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes over zorg!  […]

Je reactie toevoegen