Het is bewezen: maar liefst 80.000 zorgbanen weg door de bezuiniging!

Het is bewezen: maar liefst 80.000 zorgbanen weg door de bezuiniging!

NRC heeft het gecheckt: maar liefst 80.000 zorgbanen weg door de bezuiniging. De aanleiding was prinsjesdag waar SP-leider Emile Roemer de kans greep om nog eens zijn kritiek te uiten op het beleid van Rutte2 van de afgelopen jaren. Hij zei blij te zijn met de aangekondigde miljardeninvesteringen in de verpleeghuiszorg, maar sprak zijn onvrede uit over de forse bezuinigingen die daar de afgelopen jaren aan vooraf gingen. Hij zei voor de camera’s van de NOS dat er „80.000 banen in de zorg verdwenen zijn door de bezuinigingen”. NRC Handelsblad heeft gecheckt of dit klopt.

Waar is het op gebaseerd?
De uitspraak van Emile Roemer is gebaseerd op de kamerbrief van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid van november vorig jaar over de situatie van de arbeidsmarkt in de zorg.

En, is het waar?
Het Kabinet-Rutte 2 heeft eind 2012 aangekondigd om 3.5 miljard euro te gaan bezuinigen op langdurige zorg. Deze maatregelen waren onderdeel van het bezuinigingspakket van meer dan 16 miljard euro dat Nederland uit de crisis moest halen. Deze bezuinigingen vielen samen met de grote wijzigingen in de zorg van 2015. Hier werden in plaats van het Rijk gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de thuiszorg en de jeugdzorg. Op de verpleeghuiszorg hoopte Rutte 2 ook fors te besparen.

Het doorzetten van deze bezuinigingen/hervormingen kostte de afgelopen jaren veel banen. Precies zoals Emile Roemer vertelde. In de door de SP aangehaalde brief aan de 2e kamer van november vorig jaar gaf minister van Rijn een ‘tussenstand’: tussen het jaar 2012 en 2015 daalde het aantal werknemers in de zorg volgens het kabinet met ongeveer 77.000 werknemers (!). Van 1,2 miljoen naar 1,123 miljoen. Dit correspondeert ongeveer met de gegevens die hierover bij het CBS te vinden zijn. De cijfers over 2016 zijn daar ook al beschikbaar en laten tussen 2012 en vorig jaar een verlies van 76.000 banen zien (van 1,362 miljoen naar 1,286 miljoen). De cijfers laten duidelijk te zien dat het aantal banen in de zorg na de aangekondigde bezuinigingen van Rutte II in vier jaar tijd fors afnam. Het is overigens niet gezegd dat de bezuinigingen de enige reden van dit banenverlies waren. De veranderende zorgvraag en technologische ontwikkelingen spelen ook een rol, schrijft Van Rijn in de genoemde Kamerbrief. „De kennis en vaardigheden die nodig zijn om als zorgprofessional goed je vak te kunnen blijven uitoefenen veranderen.”

Rutte 2 deed bovendien meer dan bezuinigen op de zorg, want een deel van die bezuinigingen is de laatste jaren teruggedraaid. Recent kondigde het kabinet een nieuwe grote investering aan in de verpleeghuiszorg van 2.1 miljard euro. Het UWV ziet als gevolg van het gewijzigde beleid het aantal banen in de zorg sinds eind 2016 weer aantrekken. En dat is positief nieuws. Voor dit jaar verwaecht het UWV dat er in totaal 37.000 banen bij komen.

Conclusie
Het kabinet-Rutte II bezuinigde fors op de zorg en dat is een belangrijke reden dat de afgelopen jaren inderdaad bijna 80.000 banen verloren gingen. Maar het is niet de enige reden, en daarom beoordelen we de uitspraak van Roemer als grotendeels waar.

 

 

Reacties: 1

  1. jeannine unsal schreef:

    Te gek voor woorden zoveel bezuinigt op collega s te ontslaan in de zorg ,terwijl je handen te kort komt ook in de thuiszorg , ben van de werkdruk helemaal overspannen thuis .
    Ook familie s van clienten in de thuiszorg stellen (te) hoge eisen en leggen de druk heel hoog .
    Het is haast niet meer te werken in de thuiszorg en dan de pensioen leeftijd te verhogen in dit werk , ben als 17 jarige in de zorg gaan werken er werd nergens rekening mee gehouden wij moesten sjouwen en ploeteren er waren geen hulpmiddelen nu zitten wij met flinke rugproblemen , daar hebben de jongeren collega s nu niet zoveel last meer van want nu kijkt de ergo mee .maar ik ben nu 63 jaar en moet tot 67 jaar helemaal versleten ben zelfs bang dat ik dat niet aan kan .En zo zijn er nog vele dingen meer kan niet alles benoemen maar wij zijn wel de dupe .

Je reactie toevoegen