Betalingsregeling helpt het verminderen van ‘wanbetalers’ in de zorg.

Betalingsregeling helpt het verminderen van 'wanbetalers' in de zorg.

Het aantal ‘wanbetaler’s in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Dat is goed nieuws voor de regering natuurlijk. Sinds de invoering van deze regeling lag dat aantal niet zo laag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de daling te danken aan een wet uit 2016, die het voor zorgverzekeraars makkelijker maakt met wanbetalers een betalingseregeling te treffen. Zo lazen wij op dvhn.nl.

Regeling
In 2009 werd de wanbetalersregeling ingevoerd. Deze regeling was er gekomen voor mensen die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hadden betaald. Deze mensen worden sinds de invoering geregistreerd bij het CAK. Die instantie houdt de premie vanaf dat moment in op het inkomen, maar het gaat hierbij om een hoger maandelijks bedrag dan bij de zorgverzekeraar. 

Oude situatie
In de oude situatie moesten wanbetalers hun gehele schuld aflossen onder het toeziend oog van het CAK, en dus tegen extra kosten. Sinds 2016 kunnen mensen makkelijker een betalingsregeling treffen. Daarnaast betalen ze vanaf dat moment weer aan hun zorgverzekeraar en zijn ze dus minder geld kwijt. Een goede regel die ze vruchten afwerpt. 

Wat houdt de wanbetalersregeling precies in?
De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, ook wel bekend als de wanbetalersregeling, maakt deel uit van de Zorgverzekeringswet. De wanbetalersregeling kent 3 fasen. Als de verzekeringnemer niets doet, dan wordt hij bij een achterstand van zes maandpremies aangemeld bij het CAK. De verzekeringnemer heeft na de aanmelding de officiële status van wanbetaler.

En wanneer ben je een wanbetaler?
Het kan voorkomen dat je op een bepaald moment niet genoeg geld hebt om je ziektekosten te betalen of dat je vergeet te betalen. Gelukkig wordt je dan niet zomaar aangemerkt als wanbetaler. Maar wat gebeurt er dan als je de premie van je zorgverzekering niet betaalt?

  1. Allereerst ontvang je van je zorgverzekeraar een vriendelijke herinnering om de premie alsnog te voldoen. Vaak wordt daarbij een termijn genoemd waarin je dient te betalen, bijvoorbeeld 2 weken.
  2. Als je daarna nog steeds niet betaalt, ontvang je een aanmaning van de zorgverzekeraar. Dat is een officiële betalingsherinnering waarin ook wordt aangeven dat je een betalingsregeling kunt treffen. Eventuele aanvullende verzekeringen die je hebt afgesloten, worden beëindigd als er niet wordt overgegaan tot betaling. Verder is het zo dat er bij een aanmaning extra kosten (naast de verschuldigde premie) in rekening gebracht kunnen worden.
  3. Betaal je ook na de aanmaning je rekeningen niet? Dan ontvang je na ongeveer twee maanden nogmaals een aanmaning. Je aanvullende verzekeringen zijn dan mogelijk al opgezegd.
  4. Na vier maanden geen actie ontvang je de laatste aanmaning. De zorgverzekeraar zal er dan ook op wijzen dat je zal worden aangemeld als wanbetaler bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als je niet betaalt.
  5. Na zes maanden word je aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Wat voor gevolgen dat heeft, lees je in het volgende hoofdstuk.

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen