In 5 jaar tijd betalen we al 4 procent meer aan het financieren van de zorg!

In 5 jaar tijd betalen we al 4 procent meer aan het financieren van de zorg! - liefde voor de zorg

Tussen 2012 en 2016 zijn we met zijn allen 4 procent meer gaan betalen aan de jaarlijkse bijdragen aan de financieren van het stelsel van verzekerde zorg. Omgerekend naar de kosten per premiebetaler komt dit neer op een verhoging van 195 euro in vijf jaar tijd. Dat lazen wij op nationalezorggids.nl . Zij hebben de cijfers gekregen van Zorginstituut Nederland.

Stijgende kosten
In de bovengenoemde tijdsperiode stegen de kosten voor de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdwet met 4 miljard euro. Per persoon hebben we in 2016 maar liefst 5.337 euro bijgedragen aan de financiering van de zorg. Dat is een verhoging van 195 euro ten opzichte van het jaar 2012.

Hoe zit dat precies?
Het klopt dat je dit niet direct ziet verdwijnen van je bankrekening. Eigenlijk zit het zo: vanaf het moment dat je 18 jaar bent draag je bij aan de financiering van de zorg in Nederland. Dit gebeurt via de maandelijkse basispremie voor de Zorgverzekeringswet. Vanaf het moment dat je gaat werken draag je ook bij via de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, de inkomensafhankelijke premie Wlz en de overige belastingen. Daarmee worden ook de Wlz, Wmo en de jeugdwet grotendeels gefinancierd.

In de toekomst gaan we nog meer betalen
De kosten van de Zvw stegen de afgelopen jaren het hardst, namelijk met 21 procent: van 35 miljard naar 42,1 miljard euro. De belangrijkste reden voor deze stijging was de overheveling vanuit de AWBZ van geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging, een toename van medisch-specialistische zorg en het gebruik van dure geneesmiddelen. De verwachting is dat de kosten van dure geneesmiddelen een nog grotere impact gaan hebben op de kosten en dat betekent automatisch dat de financiering van de zorg nog duurder wordt.

Hoe zat dat ook alweer? Tot voor kort kreeg een groot deel van de gehandicapten alle zorg en ondersteuning die zij nodig hadden vanuit één wet: De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Inmiddels zit nog maar een kwart van deze oorspronkelijke AWBZ-groep in de wet langdurige zorg. Het overgrote deel van de mensen met een beperking moet hun zorg en ondersteuning geregeld zien te krijgen uit één of meer van de recent aangenomen zorgwetten: de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Al deze weten gaan uit van een tijdelijke ondersteuning. Dit is ook precies waar het vaak mis gaat. 

 

Geen reacties

Je reactie toevoegen